Miljoner tack! #VÅRTHAV-kampanjen har samlat in en miljon euro för Östersjön

Mumins och John Nurminens Stiftelses gemensamma kampanj #VÅRTHAV har nått målet om att samla in den fantastiska summan på en miljon euro för skyddandet av Östersjön och dess arv. Som tack till alla medverkande kommer vi att direktsända den sällan skådade dokumentären “Haru – de ensammas ö ”den 14 april. Sändningen är tillgänglig för alla!

#VÅRTHAV-kampanjen började i januari 2020 och har nu nått sitt mål om att samla in en miljon euro för Östersjön och dess värdefulla arv. Arbetet för ett renare hav tar ändå inte slut ännu, eftersom kampanjen fortsätter några månader till, fram till slutet av juli 2021. 

”Vi är väldigt glada och rörda att så många företag och individer har tagit Östersjöns välbefinnande och dess berättelser till sitt hjärta. #VÅRTHAV -kampanjen har varit ett unikt projekt – aldrig förr har en lika stor internationell ansträngning gjorts i Östersjö-regionen. Penninginsamlingen möjliggör stora gärningar för Östersjön, säger Annamari Arrakoski-Engardt, vd för John Nurminens Stiftelse.

#vårthav kampanjen

Se sällsynt Tove Jansson-dokumentär som tack 

Det är fantastiskt fint att nå målet och det visar också hur viktig Östersjön är för många. För att tacka alla som har medverkat i insamlingen ordnar vi en direktsändning av den sällan skådade dokumentären  “Haru – de ensammas ö”. Dokumentären är filmad av Tove Janssons långvariga partner Tuulikki Pietilä, och ger en unik inblick i deras liv under somrarna ute på den lilla ön Klovharun. 

Direktsändningen av dokumentären sker den 14 april klockan 18 finsk tid – anmäl dig här!

Tove Jansson älskade havet 

Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen. Det allvarligaste hotet mot Östersjöns välbefinnande är övergödning. Övergödningen orsakas av kväve- och fosforutsläpp som ger näring åt algerna, och ökar förekomsten av vattenväxter i vattnet. Även om de näringsutsläpp som leder till övergödning har minskat den senaste tiden, syns effekterna av övergödningen fortfarande i form av blågröna algblomningar, grumligt vatten och syrelösa botten i Östersjön. Effekterna av klimatuppvärmningen ökar övergödningen ytterligare.

Kampanjen startades i samband med muminberättelsernas 75-årsjubileum år 2020. Den är ett samarbete med John Nurminens Stiftelse, som är internationellt ansedd för sitt Östersjöarbete. Privatpersoner har också kunnat göra direkta donationer via kampanjsajten www.vårthav.fi eller genom att köpa en kampanjprodukt.  

“För Tove var Östersjön ett hem och en trygghet, ett äventyr och en inspirationskälla som inspirerade henne att skriva muminberättelserna. Hon älskade havet. Att vi lyckats så här bra med kampanjen visar hur hennes värderingar lever vidare genom vårt arbete. Östersjön är älskat av massor av människor som vill bidra till ett renare hav. Det här är också ett fantastiskt resultat som Tove skulle vara glad att höra”, kommenterar Sophia Jansson, Moomin Characters konstnärliga chef och Tove Janssons brorsdotter. 

#vårthav kampanjen

#VÅRTHAV-donationer främjar Östersjöns välbefinnande

“Vi gör allt vad vi kan för att kampanjen ska främja Östersjöns välbefinnande och kulturarv så mycket som möjligt. Vi har startat nya projekt och utvidgat vår verksamhet med stöd av de medel som samlats in under kampanjen #VÅRTHAV. Vi planerar också ett nytt betydande projekt för att skydda Östersjön”, säger Annamari Arrakoski-Engardt, vd för John Nurminens Stiftelse.

Redan nu har donationerna från #VÅRTHAV-kampanjen stött flera av John Nurminens Stiftelses kultur- och skyddsiniatiativ. Stiftelsens projekt Gödselfrakt förebygger utsläpp av näringsämnen förorsakade av gödsel från sjötrafiken i hela Östersjöregionen. Målsättningen för Vassprojektet för kusten är att gynna kulturmiljöer och ta tillvara näringsämnen från vass i övergödda vattendrag. Vassmassan kan användas som en hållbar, förnybar råvara som ersätter torv. Pilotprojektet för gödselåtervinning är med om att lösa ett av de största problemen gällande Östersjöns övergödning: det minskar regionala ansamlingar av spillning från djurproduktion. 

Vid sidan av skyddsarbetet sprider John Nurminens Stiftelse information och berättelser om Östersjöns spännande historia och kultur. År 2020 genomfördes till exempel projektet Minnenas hav, vars syfte var att belysa människors minnen och uppfattningar om havet, och få finländarna att reflektera över sin relation till Östersjön. Stiftelsen samlade in över 200 Östersjöminnen från finländarna. Av dessa sammanställdes en gratis utställning.  

#vårthav kampanjen

Tack till alla samarbetspartners

“Vi är rörda och tacksamma över all den hjälp och det stöd vi fått. Tack vare det har vi redan i förtid uppnått vår målsättning om att samla in en miljon euro för John Nurminens Stiftelses Östersjö-arbete. Det här resultatet har uppnåtts med hjälp av hundratals människor i tiotals företag och organisationer som har deltagit i kampanjen. Utan dem skulle detta inte ha varit möjligt. Vi vill rikta vårt ödmjukaste tack till er alla”, säger Moomin Characters vd Roleff Kråkström. 

 

7.2.2020

Hjälp MUMIN skydda #VÅRTHAV

Toves muminberättelser och konstnärskap är svåra att föreställa sig utan havet. Men vårt hav har blivit ett av världens mest förorenade. Det behöver vår hjälp. Idag kör Östersjökampanjen #VÅRTHAV officiellt igång och…