Tove Janssons älskade hav är ett av världens mest förorenade – #VÅRTHAV del 1

År 2020 fyller muminberättelserna 75 år, och det firas med en stor välgörenhetskampanj till förmån för Östersjön, #VÅRTHAV.

“Han kom fram till bränningen och stannade i sandkanten. Där vandrade hans hav förbi våg på våg, fräsande och överdådigt, lugnt och våldsamt. Pappan slätade ut sina alla sina funderingar, han bara levde helt och hållet, från svansspetsen ända ut i öronen.

Från boken “Pappan och havet” av Tove Jansson, 1965

books-in-english-moominpappa-at-sea-collectors-edition-sort-of-books-1_768x

“Tove levde själv en stor del av sitt liv vid havet, och skrev om det med stor kärlek”, säger Sophia Jansson, Tove Janssons brorsdotter och konstnärlig chef samt styrelseordförande på Moomin Characters.

“Till exempel i boken Pappan och havet är havet i praktiken en egen karaktär, med alla sina olika personlighetsdrag, från soligt och lugnt till stormande, härjande och farligt”, förklarar hon.

“Men havet var inte bara något som Tove beundrade. Havet har en egen styrka, och i många av hennes berättelser är det den starkaste av alla karaktärer”, fortsätter hon.

“I hennes berättelser är havet ofta en metafor för att allt kan hända och att framtiden är oviss – vilket Tove såg som något positivt”.

“Tove beskrev havet som något som man måste respektera och älska. Utan havet skulle vi inte kunna existera. För Tove var havet en av de viktigaste källorna till inspiration.”

Havet som inspirerade muminberättelserna är hotat

Tove Jansson levde vid Östersjöns, både i hemstaden Helsingfors och i Pellinge skärgård, där hon bodde under somrarna. För henne var Östersjön ett hem och en trygghet, ett äventyr och en inspirationskälla. Tove Jansson var inspirerad av havets skönhet och styrka när hon skapade muminberättelserna. När hon behövde utrymme, kreativitet och frihet tog hon sig ut på havet, till den lilla ön Klovharun. Hennes kärlek till havet syns i muminberättelsernas många och exakta beskrivningar av havet och den vikt havet ges i berättelserna.

Efter Tove Janssons död har Östersjön blivit ett av de mest förorenade haven i världen. Det allvarligaste hotet mot Östersjöns välbefinnande  är övergödning.  Övergödning orsakas av kväve- och fosforutsläpp som ger näring åt algerna och ökar förekomsten av vattenväxter i vattnet. Även om de näringsutsläpp som leder till övergödning har minskat den senaste tiden, syns effekterna av övergödningen fortfarande i form av blågröna algblomningar, grumligt vatten och syrelösa botten i Östersjön. Effekterna av klimatuppvärmningen ökar övergödningen ytterligare.

Muminvänner samlas för att rädda havet

År 2020 har det gått 75 år sedan den första Mumin-berättelsen, Småtrollen och den stora översvämningen, utkom. För att fira detta lanserar Moomin Characters Ltd kampanjen #VÅRTHAV i samarbetet med John Nurminens Stiftelse. John Nurminens Stiftelse är en finsk maritim organisation vars mission är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Målet med kampanjen #VÅRTHAV är att öka kännedomen om Östersjöns tillstånd och samla in medel för stiftelsens arbete till förmån för havet och dess arv. Läs mer om kampanjen på webbplatsen www.vårthav.fi.

John Nurminens Stiftelse är en privat finländsk stiftelse som grundades år 1992 och vars mission är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Mängden eutrofierande fosfor i Östersjön har minskat med tusentals ton tack vare stiftelsens projekt, vilket har lett till en betydande minskning i förekomsten av blågröna alger i havet.

Redan med en donation på 10€ kan du förbättra havets tillstånd och avlägsna 40 kg blågröna alger. Du kan delta i kampanjen genom att göra en donation på kampanjsajteni, köpa en kampanjprodukt eller lära dig mer om de hot som drabbar havet och de lösningar som utvecklas. Ett sätt att delta i kampanjen är också att sprida information om Östersjön och dess tillstånd, till exempel genom att engagera dina vänner, kolleger och kontakta politiker – tillsammans kan vi göra mer!

Foton: (c) Moomin Characters