Från A till Ö med Mumin

Med ordens kraft

Att kunna uttrycka sig är bland det viktigaste i världen. Det gör att du kan verbalisera dina drömmar, knyta an till andra, engagera dig för de stora frågorna i vårt samhälle och skapa förändring.

För att uttrycka dig måste du först lära dig att läsa och skriva.

Forskning visar att den som utvecklar en kärlek till läsande och skrivande i ett tidigt skede i livet också får en bättre empatiförmåga och förståelse för andra kulturer och levnadssätt. I praktiken vidgar goda läs- och skrivkunskaper ungas vyer.

Därför ser vi på Moomin Characters att det är vårt ansvar att sprida läs- och skrivglädje – och du får väldigt gärna vara med.

Varför vi bryr oss

“Vi släcker i ateljén och sitter framför elden och hon säger: det var en gång en liten flicka som var så förfärligt vacker och hennes mamma tyckte så förfärligt mycket om henne … Varje historia måste börja på samma sätt, sen är det inte så noga. En mild, långsam röst i ett varmt mörker och man stirrar i elden och ingenting är farligt. Allt annat är utanför och kan inte komma in. Varken nu eller någonsin.”

– Tove Jansson i Bildhuggarens dotter (1969)

Alltsedan Tove var liten läste hon oavbrutet. Som barn brukade hon ta en ficklampa med sig i sängen för att kunna fortsätta läsa när resten av familjen gått och lagt sig. Hon var helt enkelt för nyfiken för att vänta tills nästa morgon med en spännande berättelse, och måste genast få veta vad som hände sen!

Vad vi gör

Läsande och skrivande som en väg till lycka kommer att fungera som utgångspunkt för allt vi gör inom Moomin Characters Oy Ltd.

Våra samarbetsparter

Till vår stora glädje har organisationer som Unicef, Röda Korset, Oxfam och Barn- och ungdomsstiftelsens läskampanj Read Hour velat delta i det viktiga initiativ som vi har startat. Vi stöder dem i deras fortlöpande arbete för vårt gemensamma ändamål på olika sätt – till exempel genom produkterna i vår ABC-kollektion, där vinsten oavkortat går till organisationernas verksamhet.


Får mitt företag vara med?

Gärna! Organisationer kan hjälpa oss sprida läs- och skrivglädje på många olika sätt – exempelvis genom att utveckla ABC-produkter, delta i läs- och skrivprojekt eller sprida vårt budskap om ordens kraft. Om du vill veta mer eller vill diskutera samarbetsmöjligheter, vänligen kontakta någon av våra agenter:

Företag i Finland:

Ilkka Lind
ilkka.lind@rightsandbrands.com

Företag i Sverige och i resten av världen:

Kristin Tjulander
kristin.tjulander@rightsandbrands.com