Mumin-färgläggningsblad för färggranna stunder – Ladda ner och skriv ut gratis!

Som ett led i #MuminABC-initiativet har vi skapat en underbar uppsättning gratis utskrivbara Mumin-färgläggningsblad som hjälper dig och dina barn att hitta glädjen i att leka med ord och bokstäver! Bara klicka och ladda ner!

Dessa förtjusande Mumin-färgläggningsblad innehåller bland annat bokstäver, siffror och ord som väntar på att få färg! Dessa passar utmärkt för unga men varför inte vuxna likaså – färgläggning är ett bra sätt att slappna av på. Bilderna är lätta att ladda ned och skriva ut och kan användas på många olika sätt.

Att kunna uttrycka sig är bland det viktigaste i världen. Det gör att du kan verbalisera dina drömmar, knyta an till andra, engagera dig för de stora frågorna i vårt samhälle och skapa förändring.

Forskning visar att den som utvecklar en kärlek till läsande och skrivande i ett tidigt skede i livet också får en bättre empatiförmåga och förståelse för andra kulturer och levnadssätt. I praktiken vidgar goda läs- och skrivkunskaper ungas vyer.

Som ett led i #MuminABC-initiativet har vi skapat en underbar uppsättning gratis utskrivbara Mumin-färgläggningsblad som hjälper dig och dina barn att hitta glädjen i att leka med ord! Bara klicka och ladda ner!

Mumin färgläggningsblad

Muumi värityskuvia

 

Mumin färgläggningsblad

 

 

 

Samlingen av färgläggningsblad är en del av projektet #MoominABC och har utvecklats för att du och dina barn på ett roligt sätt ska kunna engagera er i ordens värld! Välj dina favoritbilder och ladda ner dem här.

Mumin färgläggningsblad

Färgläggningsbladen innehåller bokstäver och siffor i olika storlekar och stilar – de inkluderar dessutom roliga bilder på muminfigurerna. Ladda ner dem här!