Det Osynliga Barnet och viktiga lärdomar

Vi blir till i mötet med andra. Tove Janssons novell Det osynliga barnet sätter fingret på flera av de mest brännande punkterna i att vara människa: hur viktigt det är att se andra och bli sedd, och blir vi förnedrade tillräckligt ofta tappar vi konturerna. Berättelsen funkar för barn i olika åldrar, och passar bra som diskussionsunderlag i till exempel distansundervisningen i lågstadiet.

Tove Janssons novellsamling Det osynliga barnet och andra berättelser utkom år 1962. Berättelsen om det osynliga barnet är en av samlingens nio berättelserna.

Ninni har blivit osynlig som en följd av att hon skrämts för många gånger av en elak och ironisk tant. När Too-ticki hämtar Ninni till muminfamiljen tar de emot henne med öppna armar. Det varma bemötandet gör att Ninni återfår sitt självförtroende och sakta men säkert blir synlig igen. Men dagarna går och inget ansikte syns – det är inte förrän Ninni vågar bli riktigt arg som hon blir helt och hållet synlig igen.

Berättelsen om det osynliga barnet ger en möjlighet att diskutera med barn i olika åldrar på deras egen nivå om  svåra känslor som ensamhet och utanförskap. Betydelsen av samhörighet, vänskap och omtanke lyfts fram i berättelsen, och åskådliggör hur stor positiv inverkan på andras välmående vi kan ha.

Lyssna på berättelsen:

Låt barnen reflektera över berättelsen med hjälp av följande frågor:

För de yngsta: (åk 1-3)

Varför blev Ninni osynlig?
Vilken kroppsdel syntes först på Ninni?
Varför var det just den kroppsdelen?
Muminfamiljen försökte på olika sätt göra Ninni synlig igen. Kommer du ihåg några knep som de använde sig av?
Varför blev Ninni synlig igen?
Har du någon gång känt dig osynlig?
Varför har du känt dig osynlig?
Hur kan du hjälpa en person som känner sig osynlig att bli synlig?

För de äldre:

Vad handlar berättelsen om – (inte exakt händelseförloppet, utan snarare tema/motiv)? Varför blev Ninni osynlig?
Varför blev Ninni synlig igen?
Varför de kan vara bra att bli arg ibland?
Vad tyder det på ifall man vågar bli arg och visa sin ilska?

Vad är ironi? Exempel?
Är ironi alltid elakt?

Har du någon gång känt dig osynlig?
Varför har du känt dig osynlig?
Hur kan du hjälpa en person som känner sig osynlig att bli synlig?