Hjälp MUMIN skydda #VÅRTHAV

Toves muminberättelser och konstnärskap är svåra att föreställa sig utan havet. Men vårt hav har blivit ett av världens mest förorenade. Det behöver vår hjälp. Idag kör Östersjökampanjen #VÅRTHAV officiellt igång och fortsätter till slutet av året.

Tove Jansson levde vid Östersjön, både i hemstaden Helsingfors och i Pellinge skärgård, där hon bodde under somrarna. För henne var Östersjön ett hem och en trygghet, ett äventyr och en inspirationskälla. När hon behövde utrymme, kreativitet och frihet tog hon sig ut på havet, till den lilla ön Klovharun. Hennes kärlek till havet syns i muminberättelsernas många och exakta beskrivningar av havet och den vikt havet ges i berättelserna.


Efter Tove Janssons död har Östersjön blivit ett av de mest förorenade haven i världen.

Det allvarligaste hotet mot Östersjöns välbefinnande är övergödning. Övergödning orsakas av kväve- och fosforutsläpp som ger näring åt algerna och ökar förekomsten av vattenväxter i vattnet. Även om de näringsutsläpp som leder till övergödning har minskat den senaste tiden, syns effekterna av övergödningen fortfarande i form av blågröna algblomningar, grumligt vatten och syrelösa botten i Östersjön. Effekterna av klimatuppvärmningen ökar övergödningen ytterligare.

År 2020 har det gått 75 år sedan den första Mumin-berättelsen, Småtrollen och den stora översvämningen, utkom. För att fira detta lanserar Moomin Characters Ltd kampanjen #VÅRTHAV i samarbetet med John Nurminens Stiftelse.

Målet med kampanjen #VÅRTHAV är att öka kännedomen om Östersjöns tillstånd och samla in medel för stiftelsens arbete till förmån för havet och dess arv.

För varje 10€ som doneras kan 40 kg blågröna alger avlägsnas från Östersjön.

Redan med en donation på 10€ kan du förbättra havets tillstånd och avlägsna 40 kg blågröna alger. Du kan delta i kampanjen genom att göra en donation på kampanjsajten www.vårthav.fi, köpa en kampanjprodukt eller lära dig mer om de hot som drabbar havet och de lösningar som utvecklas. Ett sätt att delta i kampanjen är också att sprida information om Östersjön och dess tillstånd, till exempel genom att engagera dina vänner, kolleger och kontakta politiker – tillsammans kan vi göra mer!

 

Exceptionellt stort antal deltagare – över 100 organisationer från medborgarorganisationer till storföretag

Över 100 företag och organisationer, alltifrån kulturinstitutioner till städer, skolor och föreningar runt om Östersjöns stränder är med och bygger kampanjen.

“Det är en fantastisk skara långvariga Mumin-licenstagare och samarbetspartners som är med – vissa har vi jobbat med i tiotals år, medan andra är nya. Viljan att göra gott hos den gemenskap som har vuxit fram runt Mumin under tiotals år kommer att synas till förmån för Östersjön det här året, säger Roleff Kråkström, Moomin Characters VD. ”Jag vill rikta ett särskilt tack till alla våra licenstagare, som i många år har deltagit i välgörenhetsprojekt tillsammans med oss. Utan deras insats skulle det här vara omöjligt.”

John Nurminens Stiftelses långvariga samarbetspartners Sanoma, Supercell och Orion deltar i kampanjen #VÅRTHAV med betydande donationer. Moomin Characters donerar också 150 000 euro genast under början av kampanjen.

Bland den stora grupp olika aktörer som deltar i kampanjen finns bland andra Finlands Scouter, som kommer att aktivera unga scouter med hjälp av ett program om Östersjön. Scouterna kommer att bekanta sig med Östersjöns tillstånd och skyddsarbete genom olika aktiviteter under utflykter och veckomöten. Genom att delta i aktiviteterna får scouterna ett #VÅRTHAV-märke, som visar att man är insatt i vad man kan göra för att skydda Östersjön.

Kampanjens pedagogiska aspekt syns också till exempel i samarbetet med koncernen Otava. Otava Utbildning deltar i kampanjen #VÅRTHAV genom ett digitalt pedagogiskt material, erbjuds gratis åt lärare. Dessutom ger muminförlagen Tammi, WSOY och Förlaget ut olika muminböcker med havstema, där en del av försäljningsintäkterna doneras till kampanjen.

Alla företag och organisationer som deltar i kampanjen finns listade på kampanjsidan (www.vårthav.fi). Där kan man också följa med en kalkylator som visar hur mycket pengar som samlats in på vägen mot målsumman en miljon euro.