Årets #VÅRTHAV-donationer har redan stött flera projekt – läs mer om hur pengarna har spenderats

De medel som donerats till Moomin Characters och John Nurminens Stiftelses kampanj #VÅRTHAV, som inspirerats av muminberättelserna, används för att rädda Östersjön och dess arv. Kampanjen fortsätter även efter sommaren 2021, men John Nurminens Stiftelse har redan startat nya projekt, löst svåra problem som gäller Östersjön och utvidgat sin verksamhet med stöd av de medel som samlats in i kampanjen #VÅRTHAV.

 

Moomin-OURSEA-transparent-copy

 

Donationerna till kampanjen #VÅRTHAV som lanserades i början av 2020 går oavkortat till John Nurminens Stiftelses arbete för att rädda Östersjön och dess arv. Stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt minskar näringsbelastningen som övergöder Östersjön. Därigenom reduceras mängden blågröna alger i havet. Dessutom månar stiftelsen om att havets berättelser bevaras och förs vidare till eftervärlden. Tack vare detta kan dagens mumintroll, hemuler och knytt uppleva sina egna äventyr på havsstränder som liknar stränderna i muminberättelserna av Tove Jansson.

År 2020 har donationer till #VÅRTHAV använts för att stödja flera projekt

John Nurminens stiftelse har använt medel från kampanjen #VÅRTHAV för att inleda nya projekt för att rädda Östersjön, och avsikten är att öka farten ytterligare. Stiftelsen har stora planer på gång också för 2021. Stöd till kampanjen #VÅRTHAV har redan använts för att främja följande projekt i Finland:

Projektet Gödselfrakt

Vid transport av gödselmedel till sjöss finns det stor risk för utsläpp av näringsämnen i havet. Risken finns överallt i Östersjöområdet. Näringsämnen som övergöder Östersjön kan hamna i havet när gödselmedel lastas och lossas i hamnarna och när lastrum på fartyg som transporterat gödselmedel sköljs på öppet hav. Projektet söker lösningar på dessa problem tillsammans med aktörer i branschen, t.ex. hamnar, gödselmedelstillverkare och städer.

#Oursea_image_9_RGB

 

Pilotprojektet för gödselåtervinning i Satakunta

Ett stort problem som ökar näringsbelastningen från jordbruket och därigenom övergödningen av Östersjön är att spillning från djurproduktion ansamlas regionalt. Det här sker särskilt i Västra Finland och Österbotten. Målet för pilotprojektet som inleddes våren 2020 är att förbättra den regionala näringsämnesbalansen inom livsmedelsproduktionen och att minska avrinningen av näringsämnen till Östersjön.

Projektet Minnenas hav

Målet med projektet Minnenas hav är att belysa människornas minnen och uppfattningar om havet från olika vinklar och att få finländarna att tänka på sin relation med Östersjön. Projektet samlade in finländarnas Östersjöminnen. Det är viktigt att lyfta fram berättelsen om havet. Då förstår vi varför vårt unika Östersjön måste skyddas.

Our Sea 2020 Little My

 

Vassprojektet för kusten

John Nurminen Stiftelses och Forststyrelsens nya samprojekt förbättrar Östersjöns tillstånd genom slåtter och insamling av vass från vattendrag. Samtidigt främjas användningen av vassmassan som en förnybar råvara som ersätter torv. Slåttern bidrar inte bara till att rädda Östersjön och klimatet, utan också naturens mångfald och traditionslandskap.

 

Vi räddar #VÅRTHAV tillsammans – kom med som donator:

Läs mer om stiftelsens arbete: