Tove Janssons kärlek till havet har gett mer än 1 miljon euro för att rädda Östersjön

Kampanjen #VÅRTHAV av Moomin Characters och John Nurminen Stiftelses startade den 1 januari 2020 och pågick fram till den 31 juli 2021. Kampanjen samlade in donationer på över 1 miljon euro för att skydda Östersjön. Ett enormt tack till alla er muminfans som bidragit till det här!

Under hela sitt liv tillbringande Tove somrarna i skärgården, under senare hälften på Klovharun i Östersjön, och havets betydelse har från första början setts i hennes konst.

Tove Janssons Östersjön

 

 

 

År 2020 var det 75 år sedan den första publiceringen av Småtrollen och den stora översvämningen, den första boken om mumintrollen, och för att fira Toves kärlek till havet och hjälpa till att rädda Östersjön skapades  #VÅRTHAV-kampanjen.

”Vi är otroligt glada över stödet för #VÅRTHAV-kampanjen och över att så många deltagit; barn och vuxna, små organisationer och stora företag. Östersjön var en stor inspirationskälla för min faster Tove Jansson och det värmer hjärtat att se hur entusiastiska engagemanget varit att delta i kampanjen, speciellt i dessa undantagstider”, säger Sophia Jansson, konstnärlig ledare för Moomin Characters.

OURSEA campaign 2020

Över 150 företag och organisationer deltog i #VÅRTHAV

Över 150 företag och andra organisationer har deltagit i #VÅRTHAV-kampanjen; allt från kulturinstitutioner och städer till skolor och hjälporganisationer kring Östersjön och längre bort.  

”Att så många deltagit i kampanjen och att insamlingsmålet på en miljon euro överskreds visar på ett rörande sätt att Östersjön är viktig för en enormt stor grupp av människor. Många bäckar små har lett till en summa som är otroligt viktig för oss i vårt arbete att motverka de utmaningar som hotar Östersjön – övergödningen, minskningen av den biologiska mångfalden och kulturens likriktning”, berättar Annamari Arrakoski-Engardt, vd för John Nurminens Stiftelse.

Flera nya projekt startades med medel från kampanjen #VÅRTHAV

Med stöd från #VÅRTHAV har John Nurminen Stiftelses redan främjat många projekt i Finland. Ett exempel är det nya gemensamma projektet mellan John Nurminen Stiftelses och Metsähallitus, som återställer sjögräsängar till nya områden med målet att bekämpa förlusten av biologisk mångfald i Östersjön.

Kampen mot algerna

De blågröna algerna som dyker upp mot slutet av sommaren i Östersjön är det givna samtalsämnet för alla som rör sig vid havet, ett tydligt tecken på att Östersjön inte mår bra. Algerna beror på övergödningen orsakad av lantbruksgödsel som rinner ut i havet. Med hjälp av intäkterna från #VÅRTHAV-kampanjen har John Nurminens Stiftelse startat ett projekt för att återvinna gödsel och undersöka vad mer som kan göras för att förhindra övergödningen.

#oursea scouts

Ett av målen med #VÅRTHAV-kampanjen har också varit att uppmuntra barn och ungdomar att verka för Östersjön och som en del av detta har 6000 scouter aktivt medverkat i kampanjen, bl.a. genom att lära sig känna igen blågröna alger och ordna en utställning för att sprida kunskapen om Östersjön. Otava utbildning engagerade sig också genom att donera det pedagogiska Låt oss rädda Östersjön-läropaketet till skolor så att barn och ungdomar kan lära sig mer om Östersjön och engageras i att lösa de utmaningar som finns kring att skydda Östersjön.

Ett arv värt att rädda

Förutom miljöutmaningarna för Östersjön har kampanjen också riktat in sig på att bevara mångfalden i kulturen kring Östersjön, det hav som Tove Jansson älskade så högt och inspirerades av i sin konst. Med intäkterna från #VÅRTHAV-kampanjen stöder John Nurminens Stiftelse bland annat utställningar, evenemang och podcaster som handlar om Östersjöns kultur och dess rika arv.

En av de konstbaserade åtgärderna är en utställning kallad Den Okända Östersjön på Sveaborg (Helsingfors, Finland). Utställningen som samlar olika konstnärer är öppen fram till den 15 september 2023.

Den Okända Östersjön

Hjälp till att rädda Östersjön

John Nurminen Stiftelses fortsätter genomföra åtgärder med stor betydelse för att rädda Östersjön. Under 2023 är några av de planerade projekten till exempel utveckling av behandling av gödningsmedel i hamnar och minskning av utsläpp av skadliga ämnen i havet.

Kampanjen #VÅRTHAV har avslutats, men du kan fortsätta donera till John Nurminens Stiftelse och delta i firandet av Östersjödagen varje sista torsdag i augusti!