Tove Janssons kärlek till havet har gett mer än 1 miljon euro för att rädda Östersjön

På Tove Janssons födelsedag 9 augusti äras Tove Jansson och den finska konsten och i år har vi verkligen en miljon anledningar att fira! Moomin Characters och John Nurminens Stiftelses #VÅRTHAV-kampanj, som pågick 1.1 2020-31.7 2021, har nämligen samlat in mer än en miljon euro för att skydda Östersjön. Ett enormt tack till alla er muminfans som bidragit till det här!

Under hela sitt liv tillbringande Tove somrarna i skärgården, under senare hälften på Klovharun i Östersjön, och havets betydelse har från första början setts i hennes konst.

Tove Janssons Östersjön

 

 

 

År 2020 var det 75 år sedan den första publiceringen av Småtrollen och den stora översvämningen, den första boken om mumintrollen, och för att fira Toves kärlek till havet och hjälpa till att rädda Östersjön skapades  #VÅRTHAV-kampanjen.

”Vi är otroligt glada över stödet för #VÅRTHAV-kampanjen och över att så många deltagit; barn och vuxna, små organisationer och stora företag. Östersjön var en stor inspirationskälla för min faster Tove Jansson och det värmer hjärtat att se hur entusiastiska engagemanget varit att delta i kampanjen, speciellt i dessa undantagstider”, säger Sophia Jansson, konstnärlig ledare för Moomin Characters.

OURSEA campaign 2020

Över 150 företag och andra organisationer har deltagit i #VÅRTHAV-kampanjen; allt från kulturinstitutioner och städer till skolor och hjälporganisationer kring Östersjön och längre bort.  

 

”Att så många deltagit i kampanjen och att insamlingsmålet på en miljon euro överskreds visar på ett rörande sätt att Östersjön är viktig för en enormt stor grupp av människor. Många bäckar små har lett till en summa som är otroligt viktig för oss i vårt arbete att motverka de utmaningar som hotar Östersjön – övergödningen, minskningen av den biologiska mångfalden och kulturens likriktning”, berättar Annamari Arrakoski-Engardt, vd för John Nurminens Stiftelse.

Kampen mot algerna

De blågröna algerna som dyker upp mot slutet av sommaren i Östersjön är det givna samtalsämnet för alla som rör sig vid havet, ett tydligt tecken på att Östersjön inte mår bra. Algerna beror på övergödningen orsakad av lantbruksgödsel som rinner ut i havet. Med hjälp av intäkterna från #VÅRTHAV-kampanjen har John Nurminens Stiftelse startat ett projekt för att återvinna gödsel och undersöka vad mer som kan göras för att förhindra övergödningen.

#oursea scouts

Ett av målen med #VÅRTHAV-kampanjen har också varit att uppmuntra barn och ungdomar att verka för Östersjön och som en del av detta har 6000 scouter aktivt medverkat i kampanjen, bl.a. genom att lära sig känna igen blågröna alger och ordna en utställning för att sprida kunskapen om Östersjön. Otava utbildning engagerade sig också genom att donera det pedagogiska Låt oss rädda Östersjön-läropaketet till skolor så att barn och ungdomar kan lära sig mer om Östersjön och engageras i att lösa de utmaningar som finns kring att skydda Östersjön.

Ett arv värt att rädda

Förutom miljöutmaningarna för Östersjön har kampanjen också riktat in sig på att bevara mångfalden i kulturen kring Östersjön, det hav som Tove Jansson älskade så högt och inspirerades av i sin konst. Med intäkterna från #VÅRTHAV-kampanjen stöder John Nurminens Stiftelse bland annat utställningar, evenemang och podcaster som handlar om Östersjöns kultur och dess rika arv.

Fira med oss på Östersjödagen

#VÅRTHAV-kampanjen kulminerar på Östersjödagen 26.8. I Helsingfors öppnas dagen med ett evenemang på utomhusscenen Espan lava som leds av konferenciern Baba Lybeck. Det går att följa med eventet både på plats och virtuellt. Bland programpunkterna finns bl.a. en paneldiskussion om hur företag kan hjälpa Östersjön där Roleff Kråkström, vd för Moomin Characters, deltar. Hela programmet kan ni se här.