Muminböcker finns nu också för barn som har utmaningar med språket

Nu får också barn som använder kommunikationsstöd tillgång till Mumins magiska sagovärld. I samarbete med Moomin Characters och Förlaget har Folkhälsan i Finland utvecklat kommunikationskartor till Tove Janssons klassiska bilderböcker "Vem ska trösta Knyttet?" och "Hur gick det sen?", som en del av läs- och skrivsatsningen "Från A till Ö med Mumin".

– Läsning i alla dess former och kommunikation är viktigt för att öka förståelsen i alla situationer med olika sorters känslor. Kommunikationskartor är ett utmärkt redskap och därmed något Moomin Characters och Förlaget gärna bidrar till, förklarar Fredrik Rahka, vd för Förlaget som ägs av Moomin Characters.

Med hjälp av kartorna kan barnet exempelvis uttrycka att ”Mumin gick hem från mjölkbutiken och han bar en kanna mjölk.”

 

Karaktärer och centrala ord ur de kända sagoböckerna finns som bilder i de tillhörande kommunikationskartorna. När man läser sagor med hjälp av kommunikationskartor har man dem öppna bredvid boken och pekar på bilderna på kartan medan man läser högt.

Med hjälp av kartorna kan barnet exempelvis uttrycka att ”Mumin gick hem från mjölkbutiken och han bar en kanna mjölk.” I andra sammanhang kan berättelsen förtydligas med hjälp av kommunikationskartorna. Läsningen blir mer delaktig på detta sätt, säger Palmén som också är upphovsman till idén, och planerat sagokartorna tillsammans med talterapeuten Catrine Karlberg.

mumin böcker språk stöd
Så här ser Folkhälsans kommunikationskarta för Tove Janssons muminbilderbok “Vem ska trösta Knyttet ut”.

Enligt Fredrik Rahka valdes böckerna eftersom de tar upp viktiga och centrala frågor.

– Hur gick det sen? och Vem skall trösta Knyttet? är ganska tillgängliga med många frågor att diskutera. Frågorna de lyfter fram berör många på ett djupt plan och har gjort det i årtionden. Teman såsom ensamhet och rädslor tas upp,kommenterar Fredrik Rahka.

– Samarbetet har påmint oss om vikten av att arbeta tillsammans med alla kring temat läsning, eftersom mera och bättre förståelse är till för alla, säger Rahka.

Så här fungerar kommunikationsstöd

Kommunikationskartorna är gjorda i licensbaserade program. För att kunna komma åt dem behöver man antingen programmet InPrint 3 eller ett abonnemang på webbtjänsten Widgit Online eller kommunikationsappen Widgit Go.