Monumental Tove Jansson-utställning på HAM: paradis och mumintroll

En stor utställning med Tove Janssons monumentala väggmålningar öppnar på konstmuseet HAM i Helsingfors i oktober. Utställningen Tove Jansson – Paradiset fördjupar sig i Janssons storskaliga verk och hennes kreativa process, inklusive kolteckningar och andra skisser som aldrig tidigare visats.

Tove Janssons beställningsverk för offentliga utrymmen hör till de minst kända i hennes produktion. HAM:s utställning ger dem den uppmärksamhet de förtjänar. 

Jansson utförde många av sina offentliga målningar i byggnader i sin hemstad Helsingfors, inklusive Tullhuset, Apollogatans flickskola, Strömbergs fabrik, studenthemmet Domus Academica och barnavdelningen på Aurora sjukhus samt representationsrestaurangen i Helsingfors stadshus, som öppnades 1947.

Kolteckningar som aldrig tidigare visats

Tove Jansson – Paradiset presenterar Janssons ambitiösa offentliga beställningsverk i en aldrig tidigare skådad skala. Utställningen sträcker sig över två våningar i museet och består av färdiga verk, skisser och storskaliga arbetsritningar.

“Via utställningen kan man bekanta sig med Janssons omfattande produktion av offentliga målningar i sin helhet och med de målningstekniker hon använde”, berättar Heli Harni, utställningens kurator, som är amanuens vid HAM.

Tove Jansson HAM
Tove Jansson: skissen för verket Fågel blå, 1953. © Tove Janssons dödbo. Foto: HAM / Kirsi Halkola.

Janssons kolteckningar, som är lika stora som de färdiga verken, har aldrig visats för publik tidigare, och många av teckningarna har rullats ut för första gången inför HAM-utställningen. 

Tove Jansson HAM
Öppnandet av rullarna med Tove Janssons arbetsritningar på HAM: skissen för verket Sagopanorama, 1949. © Tove Janssons dödbo. Foto: HAM / Maija Toivanen.

Utställningen på HAM presenterar hela spektrumet av Janssons muralmålningar, från mindre dekorativa målningar till monumentala verk. 

Tove Jansson målade sina livfulla offentliga verk under en drygt tioårig period från början av 1940-talet till mitten av 1950-talet. Detta var också en mycket intensiv kreativ period i hennes liv, då hon höll sina första separatutställningar och publicerade sina första muminböcker.

Murlamålningarnas mumintroll

Tove Jansson använde mumintroll som sitt varumärke i flera av sina monumentala verk, inklusive verket Fest i stan, som hon målade för restaurangen i Helsingfors stadshus.

“Jansson målade mumintroll som ett alter ego eller en pseudonym, precis som han hade börjat rita  mumintroll några år tidigare i den satiriska tidskriften Garm”, säger kurator Heli Harni. Muminfigurer förekommer också,till exempel i väggmålningarna med havstema som Tove målade på uppdrag av staden Fredrikshamn 1952.

Tove Jansson HAM
Tove Jasson och ett litet mumintroll i fresken Fest i stan.

Janssons mumintroll prydde  inte endast i utrymmen som restauranger och representationskontor för vuxna, utan också offentliga utrymmen där det rörde sig mycket barn. Barnen fick beskåda muminfigurer bl.a. på ett daghem, i en skola och på ett barnsjukhus.

Allra mest framträdande är mumifigurerna i trapphuset och operationssalen i den nya barnavdelningsbyggnaden på Aurora sjukhus, som Jansson fick i uppdrag att måla efter att ha vunnit en tävling som ordnades av Helsingfors stad år 1955.

I utställningens katalog citerar Johanna Ruohonen Helsingfors konstkommittés arbetsgrupp för konsttävlingen som sammanfattar syftet med det monumentala verket: “Målningen på väggen i byggnadens trappuppgång borde uttryckligen fånga barnens intresse så att de inte har tid att tänka på att de kommit till sjukhuset. Den borde också vara sådan att ett barn som befinner sig i hallen har lust att gå uppför trappan för att se vilka bilder det kan finnas högre upp. På så sätt skulle barnet obemärkt förflytta sig till följande våning.”

Tove Jansson HAM
Lek, Tove Jansson. Bild: HAM / Hanna Kukorelli

I väggmålningen “Lek” springer en rad muminfigurer, inklusive Snusmumriken, Sniff, Snorkfröken, Muminmamman och Muminpappan, tillsammans med andra sagofigurer uppför sjukhustrappan.

Ruohonen citerar också sjukhusdirektören Paavo Heiniö, som hävdar att konsten hade en terapeutisk funktion på sjukhuset: “Att styra barnpatienternas intresse mot annat än medicinsk behandling har en positiv effekt på deras tillfrisknande.”

Utställningen på HAM öppnar jubileumsåret Mumin 80

Utställningen är en del av  Mumin 80-jubileet. År 2025 är det 80 år sedan boken Småtrollen och den stora översvämningen gavs ut, och under året firas boken och mumintrollen med ett flertal evenemang.

Utställningen Tove Jansson – Paradiset visas på HAM Helsingfors konstmuseum från 25.10.2024 till 6.4.2025, i samarbete med Moomin Characters.

 

Tove Jansson HAM

 

Konstmuseet HAM:s historia – en referens till Tove Janssons mamma

Helsingfors konstmuseum HAM öppnade sina dörrar i september 2015 efter en renovering. HAM är en förkortning av Helsinki Art Museum, men det innehåller också en referens till Tove Janssons mamma, Signe “Ham” Hammarsten Jansson.

I januari 2016 öppnade museet Finlands första permanenta galleri tillägnat Tove Janssons konst. Samtidigt placerades två stora fresker, Fest i stan och Fest på landet, i museets lokaler i Tennispalatset. De stora väggmålningarna beställdes  av Helsingfors stad år 1947 till restaurangen i Helsingfors stadshus. 1974 flyttades de enorma freskerna, som var uppdelade flera metallramar i metallramar, till Arbis, det svenskspråkiga arbetarinstitutet i Helsingfors, och 2014 lånade Ateneum målningarna för Tove Janssons jubileumsutställning. I januari 2016, efter en grundlig restaurering, flyttades originalverken permanent till HAM:s museilokaler.

 

Tove Jansson HAM Party in the Countryside
Fest på landet, Tove Jansson. Bild: HAM / Maija Toivanen

Pärmbild: Tove Jansson: Fågel blå, 1953. © Tove Janssons dödbo. Foto: HAM / Maija Toivanen.