Hjälp Östersjön genom att äta närfisk!

Vad vore muminberättelserna utan fisketurer? Fiske är en vanlig förekomst i Mumindalen och Muminfamiljen drar ofta ut på äventyr till havs - och det gör också mången östersjöbo så här på sommaren.

Här djupnade vattnet mycket varligt i svängda terrasser av sand, de gick ner i havet som en bred högtidlig trappa. Mumintrollet rodde mot udden över tångskogarna som blev mörkare och mörkare.

Stopp! ropade pappan. Backa lite. Här är bra botten. Vi drar det snett utåt mot klackarna. Långsamt.

Han slängde i flötet med den vita vimpeln och doppade nätet i sjön. Nu gled det ut i långa, jämna rörelser med glittrande vattendroppar i varje maska, korkarna vilade ett ögonblick på ytan och sjönk som ett pärlband bakom dem. Det var mycket tillfredsställande att lägga nät, ett manligt och lugnt jobb. Nånting man gjorde för familjen.

Pappan och havet, 1965

Visste du att det är en miljögärning att äta Östersjöfisk som braxen, mört och strömming?  Även om man inte själv skulle vara lika fiskeintresserad som Muminpappan, är det lätt att få tag på hållbart fångad lokal fisk under sommarmånaderna. 

För varje hållbart fiskad Östersjöfisk du äter, minskar du samtidigt halten av näringsämnen som överbelastar Östersjön – orsaken till de varma sommarmånadernas enorma algblomningar. Övergödningen beror främst på jordbruket och städernas avloppsvatten, som innehåller mycket sådana näringsämnen som algerna kan tillgodogöra sig: kväve och fosfor.

Trots att städernas och industrins avloppsvatten renas mer effektivt nuförtiden, belastar dess näringsinnehåll havet. Mängden mörtfisk har ökat under de senaste åren, eftersom de klarar sig bättre i det övergödda vattnet än andra fiskar. När mörtarna äter styr de upp näringsämnen i vattnet och kan på så sätt ytterligare förvärra övergödningen. Mört och braxen har låg fetthalt, är hälsosamma och smakar gott, och dras alldeles oförtjänt med öknamnet ”skräpfisk”. 

Tove Jansson, Mumin och den gyllene svansen, 1958

Så följ alltså kampanjen #VÅRTHAVs tips för ett friskare Östersjön – ät mer hållbart fångad lokal fisk! Pappan och havet kan du för övrigt köpa här.

 

Muminvänner samlas för att rädda havet

År 2020 har det gått 75 år sedan den första muminberättelsen, Småtrollen och den stora översvämningen, utkom. För att fira detta lanserar Moomin Characters Ltd kampanjen #VÅRTHAV i samarbetet med John Nurminens Stiftelse. Målet med kampanjen #VÅRTHAV är att öka kännedomen om Östersjöns tillstånd och samla in medel för stiftelsens arbete till förmån för havet och dess arv.

Redan med en donation på 10 € kan du förbättra havets tillstånd och avlägsna 40 kg blågröna alger. Du kan delta i kampanjen genom att göra en donation på kampanjsajten www.vårthav.fi, köpa en kampanjprodukt eller lära dig mer om de hot som drabbar havet och de lösningar som utvecklas. Ett sätt att delta i kampanjen är också att sprida information om Östersjön och dess tillstånd, till exempel genom att engagera dina vänner och kolleger – tillsammans kan vi göra mer!

På www.vårthav.fi kan du läsa mer om kampanjen, vars mål är att öka kännedomen om Östersjöns utmaningar och samla in en miljon euro för John Nurminens Stiftelses arbete för att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Där kan du också få flera tips på vad du själv kan göra för att bidra till ett renare hav och följa med vad som händer kring kampanjen under jubileumsåret 2020, då det gått 75 år sedan den första muminberättelsen publicerades.