Gör som muminfamiljen – välj miljövänliga bränslen och fordon!

"Vi flyger! Vi flyger! ropade Fredrikson. Han stod bredvid mig vid relingen och stirrade på den stora vita ballongen uppe i riggen.
Hur fick du upp molnet? frågade jag.
Det riggade upp sig självt, svarade han. En flygande flodbåt …! 
---
Sakta sjönk vårt moln ihop och flodbåten sänkte sig mot havet. När himlen blev röd i öster gungades vi i stormens långa efterdyningar och jag hörde knapparna skramla i Rådd-djurets burk. Det vita bilderboksmolnet hade somnat mellan relingarna igen.
Kära besättning, sade Fredrikson högtidligt. Vi har ridit ut stormen. Släpp ut mitt brorsbarn ur burken."

I Muminpappans memoarer (1968) berättar Muminpappan om sina stormiga ungdomsäventyr tillsammans med sina vänner Joxaren, Rådd-djuret och Fredrikson. Båten Haffsårkestern råkar i sjönöd, men sällskapet lyckas rädda sig med hjälp av moln som lyfter båten och flyger dem i trygghet. 

Sagofigurer kan kanske ta sig fram med hjälp av fluffiga moln, men i verkliga världen kan det behövas mer än lite kondenserad luft. Här är några enkla sätt du själv kan färdas miljövänligt, och tillsammans med Mumin bidra till att rädda #VÅRTHAV.

  • Välj ekologiska fordon alltid då det är möjligt. Det kommer knappast som en nyhet att du genom att promenera eller cykla lämnar det minsta ekologiska fotavtrycket.
  • Åk kollektivt eller samåk helst om du måste ta bil. Minskade trafikutsläpp innebär samtidigt mindre utsläpp av partiklar och kväve från luften i vattendragen. Från bildäcken lossar dessutom mikroplast och gummi som sedan hamnar i vattnet och marken.
  • Åk hellre tåg än flyg. Att flyga förbrukar rikligt med energi och bidrar till uppvärmningen av klimatet, vilket leder till ökad förekomst av stormar, regn och näringsläckage särskilt från åkrarna ut i sjön.

Moomin under Sail, Tove & Lars Jansson, 1959

Muminfamiljen var ivrigt båtfolk, och använde båtar till både fisketurer och drog ut på längre färder i hopp om stora äventyr. Om du liksom muminfamiljen också gärna rör dig till havs och det med gott grönt samvete, finns det enkla metoder att ta till:

  • Ta hand om både motorn och båten – på så sätt undviker du föroreningar i havet och förbrukar så lite bränsle som möjligt.
  • Om du har en större båt, töm då alltid båtens septiktank vid en sugtömningsanläggning i hamnen. Släpp inte ut avloppsvatten i havet.

Med de här små medlen kan alla kämpa mot ”ärtsoppan”, som ligger längs stora delar av Östersjöns stränder om somrarna. Det gröna slemmet är ett tecken på övergödning, som beror på alltför stora utsläpp av för stora utsläpp av fosfor och kväve i Östersjön.

Sedan är det bara att önska god fiskelycka och spännande muministiska äventyr till sjöss!

Muminvänner samlas för att rädda havet

År 2020 har det gått 75 år sedan den första Mumin-berättelsen, Småtrollen och den stora översvämningen, utkom. För att fira detta lanserar Moomin Characters Ltd kampanjen #VÅRTHAV i samarbetet med John Nurminens Stiftelse. Målet med kampanjen #VÅRTHAV är att öka kännedomen om Östersjöns tillstånd och samla in medel för stiftelsens arbete till förmån för havet och dess arv.

Redan med en donation på 10€ kan du förbättra havets tillstånd och avlägsna 40 kg blågröna alger. Du kan delta i kampanjen genom att göra en donation på kampanjsajten www.oursea.fi, köpa en kampanjprodukt eller lära dig mer om de hot som drabbar havet och de lösningar som utvecklas. Ett sätt att delta i kampanjen är också att sprida information om Östersjön och dess tillstånd, till exempel genom att engagera dina vänner och kolleger – tillsammans kan vi göra mer!

#Vårthav_mark

På www.oursea.fi kan du läsa mer om kampanjen, vars mål är att öka kännedomen om Östersjöns utmaningar och samla in en miljon euro för John Nurminens Stiftelses arbete för att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Där kan du också få flera tips på vad du själv kan göra för att bidra till ett renare hav och följa med vad som händer kring kampanjen under jubileumsåret 2020, då det gått 75 år sedan den första muminberättelsen publicerades.