Förtrollande läskunnighet med Mumintrollen – här hittar du gratis UNICEF-material för skolor

Hur kan vi med hjälp av språket förstå och förmedla känslor? Vad innebär läskunnighet i denna tid? Vilken betydelse har läskunnighet för världens barn? Det här är frågor som behandlas i Förtrollande läskunnighet med Mumintrollen – ett nytt kostnadsfritt undervisningsmaterial för lågstadier som tagits fram av Finlands UNICEF tillsammans med Moomin Characters. Det rör sig om den senaste satsningen i ett långvarigt samarbete mellan Mumin och UNICEF, som muminskaparen Tove Jansson påbörjade redan på 1970-talet.

Förtrollande läskunnighet med Mumintrollen lanserades på finska i april 2023 och nu finns materialet även tillgängligt på svenska och engelska. I materialet får lågstadiebarn bl.a. göra uppgifter som synliggör deras styrkor, övar deras känslomässiga färdigheter och utvecklar deras berättarförmåga. Alla dessa färdigheter blir mer och mer viktiga i vår allt mer komplicerad värld. Läskunnighet är också en mänsklig rättighet och varje barn har rätt att lära sig läsa.

”Läsförmåga är nyckeln till att flera av barns rättigheter förverkligas i praktiken. Läskunnighet gör det lättare att lära sig nya saker och hjälper barn att hitta information från flera källor och utvecklar dessutom empatiförmågan”, framhåller Anna Veele,  expert på skolsamarbete på UNICEF Finland.

Undervisningsmaterialet lämpar sig för årskurs 1-4 och är gratis. Materialet innehåller både webbverktyg och uppgifter för lektionsundervisning samt läsning för lärare och vårdnadshavare. Innehållet och perspektivet i uppgifterna, verktygen och artiklarna stöder varandra och underbygger samarbetet mellan skolan och hemmet. Läs mer om undervisningsmaterialet och ladda ner alla uppgifter.

Testa onlineverktyget Känslomojängen – skriv ett brev och uttryck dina känslor med hjälp av animationer från animationsserien Mumindalen!

Unicef Moomin Peace March

 

Redan Tove Jansson samarbetade med Finlands UNICEF

Samarbetet mellan Finlands UNICEF och Moomin Characters går långt tillbaka i tiden – det inleddes redan under Tove Janssons tid när hon illustrerade bilderna Julens mirakel (1971) och Fredsmarschen (1981) för Finlands UNICEF. De senaste åren har samarbetet koncentrerat sig på att främja barns läs- och skrivkunnighet i samband med det mumininspirerade läsinitiativet Från A till Ö med Mumin, bl.a. användes illustrationen Fredsmarschen i samband med UNICEF-rundan, skolornas egna motionsevenemang genom vilket man hjälper barn i utvecklingsländer. Under läsåret 2021–2022 stödde UNICEF-rundan skolgången för barn i Myanmar, ett av de fattigaste länderna i Asien. Över 190.000 barn deltog i en UNICEF-runda detta läsår och Moomin Characters donerade 0,50 euro till UNICEF Finland för varje barn som deltog, vilket blev 95.000 euro totalt.