UNICEF uppmuntrar finska skolelever att vandra i Tove Janssons anda för att uppmärksamma läs- och skrivkunnigheten

Illustrationerna som pryder Fredsmarschen -vykortet av Tove Jansson används i samband med UNICEF-rundan. Evenemanget uppmuntrar elever till att promenera för att hjälpa barn i utvecklingsländer.

Under sin omfattande karriär samarbetade Tove Jansson ofta med välgörenhetsorganisationer och illustrerade bland annat vykort för välgörenhetsändamål. 1981 skapade Jansson ett verk för UNICEF kallat Fredsmarchen i vilket älskade muminfigurer kan ses marschera för fred.

Hösten 2000 bad UNICEF Tove Jansson om tillåtelse att göra en ny upplaga av Fredsmarsch -vykortet. Tove gladde sig över förfrågan och sa att hon var glad över att fortfarande kunna göra något bra för barn, även om hon inte längre kunde måla.

Nu används illustrationen också för ändamål såsom UNICEF-rundan – skolornas egna motionsevenemang genom vilket man hjälper barn i utvecklingsländer. I fredsmarschens anda uppmuntrar UNICEF finska skolor och skolelever att uppmärksamma läs- och skrivkunnighet.

UNICEF-rundan stöder skolgång i Myanmar 

Under läsåret 2021–2022 kommer UNICEF-rundan att stödja skolgången för barn i Myanmar, ett av de fattigaste länderna i Asien. Moomin Characters donerar 0,50 euro till UNICEF Finland för varje barn som deltar i en UNICEF-runda detta läsår.

Inför evenemanget presenterar skolorna syftet med UNICEF-rundan och eleverna samlar sponsorer. Dessa sponsorer kan vara personer från ens närmaste krets, till exempel en förälder, granne eller en lokal företagare. Det är också möjligt att delta i evenemanget utan sponsor. Eleven får ett klistermärke i sitt gångpass för varje prestation, och de eventuella sponsorerna donerar sedan ett valfritt belopp baserat på mängden klistermärken.

Med känslo-mojängen övar man på att kommunicera känslor

Som en del av UNICEF-rundan har UNICEF Finland utvecklat ett verktyg för barn som heter Känslo-mojängen med vilken man kan öva sig på olika känslor och språkfärdigheter. Verktyget gör det möjligt för barn och unga att skriva brev till sina nära och kära och uttrycka känslor med hjälp av mumin-animationer. 

I en föränderlig värld är det bra att träna på att uttrycka sina känslor på olika sätt i förhållande till mediekulturen. Vilken typ av känslor kan till exempel en bild, en uttryckssymbol eller en gif -animation förmedla?

Känslo-mojängen stöder också samarbetet mellan hemmet och skolan. Känslo-mojängen inbjuder föräldrar att diskutera känslor vilket inkluderar dem i barnets skolarbete.

Samarbetet mellan Moomin Characters och UNICEF är en del av initiativet Från A till Ö med Mumin, som strävar till att sprida läs- och skrivglädje bland barn, unga och vuxna.