Användarvillkor

Moomin.com nätbutikens användarvillkor
1. Delaktiga i kontraktet
2. Användarrätt
3. Registrering
4. Konsumentens ansvar och skyldigheter
5. Insamling samt bruk av personinformation
6. Beställning
7. Produktpriser
8. Frakt
9. Avbeställning samt returnering
10. Ändringar i Tjänsten och detta Avtal
11. Lösning av tvister
12. Avtalets språk

Delaktiga i kontraktet

Detta kontrakt innehåller den av All Things Commerce Helsinki Oy:s (“Tjänstelevarantören”) styrda webshoppen Moomin.coms (“Tjänsten”) användarvillkor. Vid använding av Tjänsten, vid köpet av produkter från Tjänsten och vid registrering på Tjänsten godkänner “Konsumenten” de av detta kontrakt uppkomna vilkor samt binder Konsumenten sig till att följa dessa.
Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter:

All things Commerce Helsinki Oy
Salmisaarenranta 7M, 00180 Helsinki FO-Nummer: 2562188-2

2. Användarrätt

2.1. 
Tjänsten är avsedd för privata konsumenter, institutioner och företag.
2.2. Företag och Institutioner kan använda sig av Tjänsten. Enligt konsumentskyddslagen gäller inte rätten att returnera företag &institutioner.
2.3. Du bör vara 18 år eller äldre för att beställa produkter av Tjänsten.
2.4. Allt innehåll, inklusive bilder, teckningar, ljud, grafik och text, täcks av en global upphovsrätt, andra äganderättslagar och lagföreskrifter. Allt innehåll tillhör tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ger användaren en begränsad licens att komma åt och privat använda tjänsten, med inte för nerladdning med undantag av de fall då det specifikt erbjuds. Användaren får inte heller kopiera, sälja, förändra någon del av tjänsten utan direkt formellt tillstånd av tjänsteleverantören.

3. Registrering

3.1 Konsumenten kan registrera sig på Tjänsten genom att fylla ut en registreringsblankett och välja användarnamn samt lösenord. Konsumenten kan beställa produkter utan att registrera sig.
3.2 Då Konsumenten beställer en produkt garanterar han/hon att han/hon har bekantat sig med dessa villkor, att han/hon godkänner dem samt att han/hon binder sig att följa dem.
3.3. Användaren som beställer i ett företags regi garanterar att han/hon har befogenhet att beställa produkter och binda företaget till Användaravtalet.
3.4 Registreringen är gratis.

4. Konsumentens ansvar och skyldigheter

4.1. Konsumenten ansvarar för all alla beställningar som gjorts med Konsumentens användarnamn och lösenord. Konsumenten är personligt ansvarig för att hålla sitt användarnamn samt lösenord hemligt.
4.2. Användaren garanterar Tjänsteleverantören att informationen som han/hon delger tjänsten i registeringsprocessen (eller då användarinformationen ändras) är riktigt och korrekt.
4.3. Användaren garanterar att han/hon är 18 år eller äldre.

5. Insamling samt bruk av personinformation

5.1. Tjänsteleverantören behandlar Konsumentens information ansvarsfullt och skyddar Konsumentens rätt till sekretess. Den av Konsumenten givna informationen lagras i kundregistret. Vid beställning måste Konsumenten meddela förnamn, efternamn, adress, postort, land, email och telefonnummer.
5.2. Tjänsteleverantören ger inte vidare informationen till tredje parter.
5.3. Kundregistrets information kan användas i direkt marknadsföring endast då Konsumenten gett sitt samtycke.
5.4. Tjänsteleverantören behåller rätten att dela med sig av Konsumentens information till myndigheterna då Konsumenten agerat mot lagen eller god sed.
5.5. Konsumenten har rätt att ändra eller radera information som berör Konsumenten från kundregistret.

5.6 Den information som du uppger till Moomin Fan Club kontrolleras av sajtens intergritetspolicy. Du går med på att all den information som du överlämnar till oss är sanningsenlig och fullständig, och du kommer att uppdatera informationen om så behövs. Vi delar aldrig med oss av din information till en tredje part. Genom att uppge din information till Moomin Fan Club accepterar du att du regelbundet blir tillsänd meddelanden av Moomin Fan Club men du kan lämna fanklubben när som helst genom att klicka på Unsubscribe i Moomin Fan Clubs e-postmeddelanden eller genom att sända ett meddelande till hello@moomin.com och be om att bli borttagen från listan. Om du lämnar Moomin Fan Club kommer du inte längre att få meddelanden från fanklubben och du måste åter registrera dig om du vill gå med i Moomin Fan Club igen.

5.7 Vi använder oss av cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på moomin.com. Genom att du använder våra webbsidor godkänner du användningen av cookies enligt vår cookie-policy, inklusive cookies av tredje part. Så som många andra sajter använder sig moomin.com och shop.moomin.com sig av cookies, små filer som automatiskt laddas ner för att förbättra din upplevelse.
5.8 Moomin.com och shop.moomin.com fungerar i enlighet med GDPR-lagstiftningen och om du av vilken orsak som helst önskar ta bort data såsom e-post-adresser eller kunddata, vänligen kontakta privacy@moomin.com och vi tar omedelbart bort all data. Moomin.coms Data Protection Supervisor är Jonas Forth.

6. Beställning och betalningsvillkor

6.1. Då Konsumenten får en orderbekräftelse i form av ett e-postmeddelande av Tjänsteleverantören där frakttiden samt tillgängligheten av produkten uppkommer, bildas ett bindande köpekontrakt.
6.2. Om inte annat överenskommits med Tjänsteleverantören, måste betalning till Tjänsteleverantören ske före beställningen godkänts.
6.3. Tjänsteleverantören förbehåller rätten att upphäva köp på basis av saldofel i systemet.
6.4. Tjänsteleverantören förbehåller rätten att inte godkänna beställningar.

7. Produktpriser

7.1 Produktens pris är det på Tjänsten vid köptillfället synliga priset.
7.2. Till priset läggs till fraktpris. Alla fraktpriser är synliga på Tjänsten före konfirmationen av beställningen.
7.3. Tjänstens priser visas åt Konsumenten i Euro (EUR)
7.4. Då beställningen görs till ett EU-land innehåller priserna mervärdesskatt enligt finsk mervärdesskattlag.
7.5. Då beställningen görs till ett land utanför EU står Konsumenten själv för alla kostnader som kan uppkomma (tull, mervärdesskatt, etc.)
7.6. Alla produkter, förutom specialtillverkade on-demand-beställda produkter, berättigar till en gratis tygväska med Mumin-tryck, “MOOMIN logo tote bag”. Den officiella Mumin-shoppen kan inte garantera att tygväskan räcker till för varje köptillfälle och kan ensidigt besluta att inte inkludera tygväskan som gratis produkt. Endast en väska inkluderas per beställning.

8. Frakt

8.1. Tjänsteleverantören levererar den sålda produkten åt Konsumenten genom en tredje part.
8.2. Tilläggskostnader för leverans läggs till priset av beställningen. Alla tilläggskostnader finns synliga i köpkorgen.
8.3. Leveranstiden varierar på produkten. Leveranstiden beror på tillgängligheten av produkten samt leveransdestinationen. De tillgängliga leveransmöjligheterna uppkommer i Tjänsten.
8.4. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för dröjsmål som orsakas av force majeure.
8.5. Tjänsteleverantören behåller rättigheten att leverera produkter som beställts i samma beställning separat.
8.6. Tjänsteleverantören är ansvarig då produkten försvinner eller skadas under leverans.
8.7. Försändelser, inklusive lagerprodukter och/eller print-on-demand-produkter, som returneras till avsändaren sänds inte automatiskt ut igen. Vänligen kontakta hello@moomin.com för mer information.
8.8. Beställningsreklamationer bör göras inom 14 dagar, från det datum då beställningen levererats.

9. Avbeställning samt returnering

9.1. Konsumenten har rättigheten att returnera beställd produkt inom 14 dagar från dagen då han/hon mottagit produkten enligt finländsk konsumentlagstiftning. Rätten till retur gäller inte för produkter som producerats eller ändrats enligt Konsumentens önskemål. Om beställningen returneras ansvarar Konsumenten för returfraktens kostnader.

9.2. Vid retur av produkt måste:

1. köpet annulleras inom 14 dagar från det att Konsumenten mottagit produkten
2. produkten vara oanvänd
3. produkten vara i sådant skick som den var då Konsumenten tog emot den och alla delar måste finnas.
4. produkten måste vara packad i originalförpackning.

9.3. Produkten bör returneras direkt efter annulering av köp.
9.4 Då Konsumenten returnerar produkter ansvarar denne för eventuella skador som uppstår på produkterna.
9.5. Produkter som specialtillverkas på basis av  kundens begäran, såsom den Officiella Muminbutikens egna t-skjortor, tröjor och planscher, kan inte returneras eller utbytas eftersom de tillverkas enligt de specifikationer som kunden angett. Vänligen kontakta hello@moomin.com med frågor.
9.6 Om Konsumenten/Mottagaren av någon orsak nekar att ta emot produkterna eller av någon orsak inte löser ut försändelsen och de skickas tillbaka till Tjänsteleverantören, dras de kostnaderna som uppkommer vid returen av från totala summan för produkterna som returneras till kunden.

10 Ändringar i Tjänsten och detta Avtal

Tjänsteleverantören behåller rätten att ändra på Tjänsten när som helst.

11. Lösning av tvister

Användaravtalet tolkas och genomdrivs på alla sätt enligt finländsk lagstiftning. Alla tvister som uppkommer om dessa användningsvillkor, som inte kan förhandlas, löses vid Helsingfors tingsrätt enlig Finsk lag.

12. Avtalets språk

Parterna har kommit överens om att Avtalet och alla relaterade dokument skrivs på svenska.