21.06.2017

Tove Jansson – Konst, Kärlek & Mumin

Tove Janssons liv och arbete kännetecknas av öppenhet och fördomsfrihet. Vi känner henne som skaparen av Mumin, en av de mest älskade berättelserna bland barn i Norden. I årtionden har hon varit ett oumbärligt element i många nordiska hem med sina rikt fantasifulla berättelser och fängslande illustrationer. Tove Janssons arbete omfattar dock mer än bara Mumin – idag betraktas hon som en av Finlands mest centrala modernistiska konstnärer. Utställningen på GL STRAND presenterar ett mångfacetterat porträtt av Tove Janssons mycket produktiva liv genom hennes mångsidiga arbeten.

Tove Jansson – Konst, Kärlek & Mumin

Jansson växte upp i ett konstnärligt och bohemiskt hem där hennes mor var illustratör och hennes far skulptör. Som en följd var konsten en stor del av Janssons liv redan under hennes barndom. Hon hade en stark önskan att följa i hennes föräldrars fotspår, och hennes liv och arbete kom att visa sig vara mycket omfattande, även om den unga Tove Jansson främst ville vara en målare. Hon påbörjade sina konststudier som sexton år gammal i Konstfack i Stockholm, och fortsatte sina studier några år senare i Helsingfors och därefter i Paris.

Utställningen på GL STRAND presenterar ett urval av Janssons mångsidiga verk, inklusive de tidiga surrealistiska målningarna från 1930-talet, de modernistiska och experimentella verken från 1940- och 1950-talen samt lyriska verk från 1960- och 1970-talen. Även hennes satiriska anti-krigs illustrationer och illustrationer för serier och barnböcker presenteras. Därtill presenteras stora väggmålningar och framförallt hennes omfattande arbete kring Mumin.

Utställningen erbjuder en övergripande presentation av hennes mångsidiga arbete, i vilket tolerans, nyfikenhet och joie de vivre är de förenande egenskaperna, medan det mörka och motsägelsefulla även har sitt eget utrymme. Janssons längtan efter frihet och ständigt positiva utsikt medförde att hon kom i konflikt med omvärldens normer, det vill säga intoleransen och trångsyntheten hon utsatte med sin vassa penna.

Jansson ritade de första Mumin-liknande figurerna under andra världskriget, och i skuggan av den konflikten kännetecknas deras universum av förakt och oro. Mumin blev ett separat område av hennes arbete under 1940- och 1950-talet då deras distribution och popularitet fortsatte växa. Under 1950-talet producerade Tove Jansson – och senare hennes bror Lars – en tecknad serie för The Evening News.

Alla arbeten på utställningen uppvisas på ett sätt som framhäver Janssons nära relation med Finlands natur och miljö. Naturen var en särskild brännpunkt för Janssons liv och arbete. Hennes långa vistelser på den lilla och klippiga ön Klovharun utgör bakgrunden för hennes vuxna liv. Havet, stenarna, träden och solen är tolkade i en stiliserad och delvis abstrakt form i hennes målningar.

En djupgående bild av Tove Jansson i katalogen

Utställningen ackompanjeras av en katalog som kastar ljus över de många olika aspekterna av Tove Janssons oeuvre. Författarna är Tuula Karjalainen, Boel Westin och Frank Cottrell-Boyce. Katalogen ger över djupgående bild av Jansson och fungerar som ett pedagogiskt verktyg i utställningen. Den erbjuder en rik visuell presentation av många av de verk som ingår i utställningen.

Tove Jansson exhibition catalogue

Köp katalog på svenska

Köp katalog på engelska

 

Utställningen har producerats i samarbete med Konstmuseet Ateneum. Den har visats på Millesgården i Stockholm och Göteborgs konstmuseum och ska presenteras i Dulwich Picture Gallery i London senare i år.

 

GL STRAND, Denmark

Tove Jansson -Konst, Kärlek & Mumin

10 JUNI – 3 SEPTEMBER 2017

 

 

 

Bilder: Bulls Licensing

Vad tyckte du om artikeln?

Dela artikeln med dina vänner!