25.04.2017

Karlstad önskar Muminvärlden välkommen!

Det finska företaget Muminvärlden är intresserad av att öppna en ny temapark i Sverige på Skutberget i Karlstad. Muminvärlden finns idag i Nådendal i Finland. Om satsningen blir av handlar det om en investering på 200 miljoner kronor som kommer att göra Karlstad till ett av landets största besöksmål.

Om det blir verklighet är det en fantastiskt viktig investering för Karlstad och Sverige, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Företaget har varit och tittat på flera platser i Norden och är bland annat intresserade av Karlstad. Det handlar om den del av Skutberget som är utpekad i kommunens översiktsplan som en lämplig plats för en upplevelseanläggning.

Karlstad är högintressant genom sitt läge mellan Oslo och Stockholm som gör att vi når 6 miljoner möjliga besökare. 65 procent av Sveriges befolkning bor inom tre timmars bilfärd från Karlstad, säger Per-Samuel Nisser.

Muminvärldens profil går i linje med Skutbergets vision om att utveckla friluftslivet med naturen som utgångspunkt med fokus på barnfamiljer och unga.

Muminfamiljen värnar om natur och miljö

Enligt planerna ska en del av Skutberget förvandlas till Mumindalen, den plats där Muminfamiljen och deras vänner bor. Dalen är lugn och långt bort från världens sorl. Mumindalen omges av Ensliga bergen och havet och där finns också det blå Muminhuset. Karlstads kommun ser att Mumindalen med sitt miljömedvetna tänk skulle passa väl in i den naturliga miljön på Skutberget.

Muminvärlden är ett miljömedvetet företag som lever enligt muminfamiljens filosofi och temaparken passar väl in i kommunens ambitioner att göra Skutberget attraktivt för fler Karlstadsbor och framförallt barn och unga, säger Anders Tallgren (S), kommunalråd.

Den värdegrund som genomsyrar Muminvärlden går också helt i linje med Karlstads kommuns mål att vara en klimatsmart och barnvänlig kommun för alla. Muminvärldens verksamhet vilar på Mumintrollens värderingar: ickevåld och säkerhet, vänlighet och tolerans, miljömedvetenhet, äventyr, familjen i centrum och pedagogiska värderingar.

Målgruppen för temaparken är främst barnfamiljer men även vuxna från Asien där muminfigurerna är väldigt populära.

För att investeringen ska bli av krävs en del ytterligare arbete och kontakter med olika intressenter och myndigheter. Om allt går enligt planerna kan parken stå klar 2020.

Fortsatt utveckling av friluftslivet på Skutberget

Karlstads kommun kommer också att fortsätta utveckla Skutberget som ett område för friluftsliv och rekreation.

Om upplevelseanläggningen blir verklighet kommer den att komplettera området och ge både Karlstadsbor och besökare mervärde. Området för motion, bad, frilufts- och naturliv kommer att finnas kvar och utvecklas.

Det finns planer på att bygga en ny servicebyggnad för daggäster och vi kommer att investera totalt 1,8 miljoner i friluftsliv riktat till barn och ungdom under de kommande tre åren. Motionsspåren kommer att rustas upp för 2 miljoner kronor med bland annat ny led-belysning med start i år, säger Johanna Larsson (M), kultur- och fritidsdirektör.

Det aktuella upplevelseföretaget tittar på Karlstad eftersom vi med vårt läge mellan Oslo och Stockholm har möjlighet att nå 6 miljoner besökare. 65 procent av Sveriges befolkning bor inom tre timmars bilfärd från Karlstad. Företagets profil går i linje med Skutbergets vision om att utveckla friluftslivet med naturen som utgångspunkt med fokus på barn och unga.

 

Vad tyckte du om artikeln?

Dela artikeln med dina vänner!