UNICEF aktivoi yli 190 000 koululaista kävelemään luku- ja kirjoitustaidon puolesta Tove Janssonin Rauhanmarssi-teoksen hengessä

Tove Janssonin vuonna 1981 kuvittama postikorttiaihe Rauhanmarssi koristaa UNICEF-kävelyiden materiaalia. Kävelyiden avulla lapset voivat liikkumalla tukea kehittyvissä maissa asuvia ikätovereitaan. Lukuvuoden 2021-2022 yli 190 000 osallistui UNICEF-kävelyyn.

Mittavan uransa aikana Tove Jansson teki paljon yhteistyötä hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa kuvittaen muun muassa postikorttiaiheita hyväntekeväisyyteen. Vuonna 1981 Jansson loi UNICEFille teoksen nimeltä Rauhanmarssi, jossa laaja joukko rakastettuja Muumi-hahmoja Nuuskamuikkusesta Pikku Myyhyn marssii rauhan puolesta.

Syksyllä 2000 UNICEF kysyi Tove Janssonilta itseltään lupaa tehdä Rauhanmarssi-kortista uusintapainos. Tove ilahtui pyynnöstä ja kertoi olevansa onnellinen, että voi vielä tehdä jotain hyvää lapsille, vaikka ei pystykään enää maalaamaan.

Nyt Rauhanmarssi-kuvitus on otettu käyttöön myös UNICEF-kävelyn materiaaleissa. UNICEF-kävely on koulujen oma liikuntatempaus, jossa lapset tukevat liikkumalla kehittyvien maiden lapsia. Janssonin Rauhanmarssi-teoksen hengessä UNICEF aktivoi Suomen koulut ja koululaiset kävelemään luku- ja kirjoitustaidon puolesta.

UNICEF-kävelyllä tuetaan koulunkäyntiä Myanmarissa

Lukuvuonna 2021–2022 UNICEF-kävelyillä tuetaan lasten koulunkäyntiä Myanmarissa, yhdessä Aasian köyhimmistä maista. Moomin Characters lahjoittaa Suomen UNICEFille 0,50 euroa jokaista UNICEF-kävelyyn tämän lukuvuoden aikana osallistuvaa lasta kohden, yhteensä 95 000 euroa.

Lukuvuoden lopussa UNICEF laski kävelylle osallistuneen yhteensä yli 190 000 koululaista!

 

unicef kävely muumit

Ennen tapahtumaa kouluissa tutustutaan UNICEF-kävelyn tarkoitukseen ja oppilaat hankkivat lähipiiristään sponsoreita, jotka lahjoittavat valitsemansa summan jokaista oppilaan liikuntasuoritusta kohden. Sponsorina voi toimia esimerkiksi vanhempi, naapuri tai paikallisyrittäjä, mutta tapahtumaan voi osallistua myös ilman sponsoria. Oppilaat saavat kävelypassiinsa tarran jokaisesta suorituksesta, ja sponsori lahjoittaa tarrojen perusteella valitsemansa summan UNICEFille.

Tunnevekottimen avulla harjoitellaan tunnetaitoja

Osana UNICEF-kävelykampanjaa, Suomen UNICEF on kehittänyt kouluille Tunnevekotin-nimisen verkkotyökalun tunnetaitojen ja monilukutaidon harjoittelemiseen. Sen avulla lapset ja nuoret voivat kirjoittaa läheisilleen kirjeitä ja sanoittaa globaalikasvatuksen herättämiä tunteita Muumi-animaatioiden avulla. 

Muuttuvassa maailmassa tunteitaan on hyvä harjoitella ilmaisemaan eri tavoilla suhteessa mediakulttuuriin. Minkälaisia tunteita esimerkiksi kuva, hymiö tai gif-animaatio voivat välittää? 

Tunnevekotin tukee myös koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Tunnevekottimella kirjoitettu kirje kutsuu vanhemmat keskustelemaan tunteista ja toimii näin osallistavana ikkunana lapsen koulutyöhön. 

Moomin Charactersin ja UNICEFin yhteistyö on osa A:sta Ö:hön Muumien matkassa-hanketta, joka pyrkii nostamaan lukemisen ja kirjoittamisen merkitystä ja iloa yhä vankemmin osaksi sekä lasten, nuorten että aikuisten elämää.