Här är den nya Moomin x PEN-kollektionen till stöd för läskunnighet

Här är den nya Moomin x PEN-kollektion till stöd för PEN Internationals läskunnighetsprojekt.