De flesta längtar i varje fall hem och är lite ensamma, de gömmer sig i sitt hår och blir fövandlade till blommor.

De flesta längtar i varje fall hem och är lite ensamma, de gömmer sig i sitt hår och blir förvandlade till blommor.