Vänskap och kärlek – muminberättelsernas drivande kraft

Familj och vänner var väldigt viktiga för Tove Jansson. De nära banden i den Janssonska familjen syns också i muminberättelserna och livsstilen i Mumindalen. Redan i den första berättelsen, Småtrollen och den stora översvämningen från 1945 hjälper mumintrollen alltid dem som behöver och stöder varandra.

Kärlek, tolerans och äventyr är centrala värderingar i Tove Janssons muminfilosofi. Det är tidlösa, universella värderingar som håller för tidens tand och gläder nya fans och generationer år efter år.

 

”Det centrala i muminberättelserna är det som är viktigast i allas våra liv oberoende av var vi bor: kärlek, tolerans, respekt, att tillhöra en familj. Den här är gemensamma värderingar för oss alla, oberoende av kön, ras, religion eller sexuell läggning”, säger Tove Janssons brorsdotter Sophia Jansson, som är konstnärlig chef för Moomin Characters.

En extra våning och en famn som alltid är öppen

En karaktär som förkroppsligar värden som vänlighet, förståelse och kärlek är Muminmamman, Mumindalens hjärta. Hon är den älskande modern som alltid, alltid, vet den rätta lösningen och har rätt råd för varje situationen. Hon vet vad familjen och vännerna behöver och hon ser till att Muminhuset är en trygg och kärleksfull plats både för familjen och gäster. Familjen bygger ju till och med en extra våning så att det skall finnas mera plats för gäster!

Muminhusets dörr är alltid öppen för den som behöver skydd. Alla får vara en del av familjen oberoende av vilken sort man är. Mumins budskap till oss alla är att det inte spelar någon roll vem du är, varifrån du kommer eller hur du ser ut, alla förtjänar respekt. Tänk så fint det skulle vara om den här grundidén i Tove Janssons berättelser styrde hur vi människor lever tillsammans!