Tove Script – ny font återskapar känslan i Toves handstil

Den första officiella MOOMIN-fonten, såg dagens ljus år 2015. Typsnittet baserades på bokstäverna på pärmarna till Tove Janssons tidiga serieböcker. Nu, tre år senare, är en ny skrivstilsbaserad font, Tove Script, färdig.

Projektet inleddes i november 2017, då Emil Bertell, som är specialiserad på formgivning av böcker, fick i uppdrag att formge fonten. James Zambra, designbyrån Kobras kreativa chef, stod för projektets konstnärliga ledning.

Zambra är specialiserad på att bygga upp varumärken och sammanfattar orsakerna att fonten skapats så här: ”Det är viktigt att Toves handstil förblir en stark del av brandet Moomin. Den är ett element som är lätt att känna igen, även om muminfigurerna inte skulle vara med.”

I formgivningen utnyttjade man texter ur bland annat Tove Janssons första bilderböcker Hur gick det sen? (1952) och Vem ska trösta knyttet (1960) som referenser.

De nya vackra fonten avspeglar Janssons bokstäver och fungerar som en självständig, koherent helhet.

Bertell är uppvuxen med Muminböckerna, -serierna och animationerna och såg uppgiften som ett hedersuppdrag: “I samarbete med Kobra bestämde vi oss från att utgå från att fonten skulle efterlikna känslan i Toves handstil, men renare och jämnare. Meningen är inte att direkt simulera handstilen, utan att hitta en tove-aktig och mumin-mässig känsla.” 

Bertell är specialiserad just på skrivstilsmässiga så kallade “conncted scripts”. En speciell utmaning är att få handstilen flytande, alltså hur en bokstav förenas med nästa så att man tar i beaktande många olika bokstavskombinationer. Att skapa fonten Tove Script tog nästan fyra månader. Först skapade Bertell skisser för hand och först sedan på dator. Fontens skisser godkändes baserat på enskilda bokstäver och ord av Kobra och Moomin Characters, som är beställaren.

Skisserna bollades fram och tillbaka tills man hade slagit fast fontens grundläggande karaktär – x-höjden, “pennans” tjocklek, bokstävernas bredd och till exempel mellanrummet mellan bokstäverna. Efter att alla grundtecken var tecknade hade Kobra en viktig roll i justerandet av detaljer.

“Med finjusterandet ville vi försäkra oss om att allt fungerar, och framför allt att allt fungerar utomordentligt. Vi slipade många bokstavskombinationer så att texten blev naturlig och mångskiftande”, säger Bertell.

Också MOOMIN-fonten från år 2015 är skapad av välkända namn. James Zambra och Emil Bertells bror Erik Bertell arbetade med fonten då de jobbade samtidigt på BOND. “Vi är nog de enda muminfont-bröderna i världen”, skrattar Emil Bertell.

 

Bilder: Kobra Agency