Söderskärs Tove-utställning fortsätter 2018 – understöder lokalt skärgårdsarbete

Utställningen Tove och havet som invigdes på Söderskärs fyr sommaren 2017 fortsätter sommaren 2018. Utställningen erbjuder en unik möjlighet att se sällan sedda verk av Tove Jansson i havsmiljö samtidigt som man understöder välgörenhet för skärgården.

Moomin Characters donerar i samråd med Söderskär Fyr Ab som äger fyren och med sitt rederi Pörtö Line ansvarar för turbåtsverksamheten till Söderskär 10 procent av inkomna och framtida intäkter från utställningen till välgörande ändamål som gynnar skärgården.

Bild: Moomin Characters

Den första donationsmottagaren är Pellinge hembygdsförening. Föreningen verkar för att upprätthålla en levande skärgårdsmiljö och dokumentera lokalhistoria i området. Pellinge hembygdsförening administrerar också Klovharun, ön där Tove Jansson bodde under stora delar av sitt vuxenliv.

Också 2018 kommer en andel av intäkterna från utställningen att gå till en aktör som arbetar för skärgårdens väl.

Sällan sedda loggboksillustrationer i unik havsmiljö

Via utställningen Tove och havet kan publiken för första gången ta del av de loggböcker som Tove Jansson illustrerade i sin ungdom. Loggböckerna skildrar Toves morbror Haralds segelfärder runt om i Norden fram till år 1944.

Bild: Moomin Characters

Utställningen i den över 150 år gamla fyren på Söderskär visar också illustrationer ur muminboken Pappan och havet och fotografier från Toves liv i skärgården. Söderskär med sina karga klippor och sin hisnande utsikt är en perfekt miljö att bekanta sig med Tove Janssons nära relation till havet, ett element som var viktigt för henne både som privatperson och konstnär.

Kryssningar till Söderskär med ny rutt från Salutorget

Fyrön Söderskär är belägen i Finska vikens yttersta havsband, en dryg timmes båtfärd österut från Helsingfors. Ön ingår i ett naturskyddsområde och är en viktig häckningsplats för sjöfåglar, vilket innebär att det är förbjudet att stiga iland där under tiden 1.5 – 31.7. Från och med 1.5. är det dock möjligt att besöka ön med en turbåt, som opereras med undantagslov.

Sommaren 2018 trafikerar turbåten en ny rutt med avgång från Salutorget i Helsingfors. Båten har också avgångar från Nordsjö i Helsingfors och Kalkstrand i Sibbo.

Bild: Moomin Characters