Nya barnsjukhuset med mumintema är färdigt – och det är fantastiskt fint

Bild: © Moomin Characters™

Nya barnsjukhuset fick rätt att använda Mumin-berättelser och -bilder gratis

Redan år 2011 när Helsingfors och Nylands sjuvårdsdistrikt HNS gjorde en utredning, visade det sig att Helsingfors Barnklinik, som byggdes på1940-talet, inte hade ändamålsenliga utrymmen. En del av finansieringen för det offentliga sjukhuset Nya Barnsjukhuset har samlats in som donationer av företag och privatpersoner, i vad som varit en historisk kampanj. Tack vare det har Helsingfors nu ett nytt sjukhus för specialiserad sjukvård av barn.

Nya barnsjukhuset överläts åt beställaren HNS idag, 18.5.2018, under festliga former. Sjukhuset, som öppnas för patienter hösten 2018, andas hav och skärgårdsstämning tack vare Mumin-grafik, målningar och citat ur Tove Janssons historier.

Vid Nya barnsjukhuset vårdas allt från nyfödda till 15-åringar, ibland också äldre ungdomar. Med hjälp av berättelser och ett genomgripande tema har man velat skapa utrymmen som tilltalar allvarligt sjuka barn och ungdomar i olika åldrar. Tack vare de nya utrymmena är Nya barnsjukhuset en vårdinstans av världsklass.

Bild: © Moomin Characters™
Bild: © Moomin Characters™

Nya barnsjukhuset kan ses som ett tidlöst konstverk. Sjukhuset fick rätt att använda muminberättelserna och illustrationerna i sjukhusutrymmena gratis. Moomin Characters Oy Ltd, som övervakar Tove Janssons konstnärliga rättigheter och upphovsrätt, hoppas att Tove Janssons berättelser kan hjälpa att skapa en helande miljö.

“Tove Jansson skrev de första muminberättelserna under andra världskrigets skugga. Under vinter- och fortsättningskriget var hon så fylld av ångest att hon ofta inte klarade av att fokusera på sitt huvudsakliga leverne, bildkonsten. De djupsinniga och humoristiska muminberättelserna blev ett sätt för Tove att fly krigets bistra vardag till en sagovärld, där bara hennes fantasi satte gränser. Det här, om något, visar vilken helande kraft berättelser kan ha”, sa Tove Janssons brorsdotter Sophia Jansson i sitt tal vid ceremonin där sjukhuset överläts till beställaren den 18.5.2018.

Vid ceremonin talade en mängd donatorer och partners som deltagit i byggprojektet. En av dem var keramikkonstnären och företagsledaren Anu Pentik, som liksom Sophia Jansson talade om konstens betydelse. ”Syftet med konst är att beröra, trösta, inspirera och ge energi”, sade en djupt rörd Pentik.

Bild: © Moomin Characters™

Byggnadsplaneringen har fokuserat på att skapa trygghetskänsla

Ordföranden för Stiftelsen och stödföreningen Nya barnsjukhuset  2017, Anne Berner och verksamhetschef Jari Petäjä vid HUCS  berättade om Nya barnsjukhusets löfte, som pryder huvudingången: ”Tillsammans för varje barns trygghet”.

Bild: © Moomin Characters™

Nya barnsjukhuset är planerat av arkitektbyråerna Sarc Oy och Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy. Planeringen har fokuserat på att de medicinska processerna ska fungera smidigt och att det ska ske på ett sätt där man tar barnpatienterna och deras föräldrars sjukhusvardag i beaktande. En utgångspunkt för planeringen av sjukhusets olika utrymmen och våningar har varit att ge patienter i olika åldrar en känsla av trygghet.

Bild: © Moomin Characters™

Antti-Matti Siikala från arkitektbyrån Sarc, som är huvudansvarig för planerandet av sjukhuset, berättade att muminbilderna i bland annat sjukhusets tak och på väggarna har ett eget syfte – via dem kan barnen koncentrera sig på något annat än de eventuellt obehagliga ingrepp som pågår.

Bild: © Moomin Characters™

Muminberättelserna är starkt närvarande i sjukhusutrymmena, men på en abstrakt nivå. De som kan sina muminberättelser förstår ur vilken berättelse enskilda bilder eller citat är, men grafiken fungerar som en positiv referens även om man inte känner till varifrån de är.

Att bry sig om andra var viktigt för Tove, och hennes berättelser har skänkt människor jorden runt tröst. Muminberättelsernas lyckliga slut har spelat en viktig roll i arkitekternas planering och man hoppas att de hoppingivande muminberättelserna ska ge kraft åt de familjer vars barn vårdas på sjukhuset.

Bild: © Moomin Characters™
Bild: © Moomin Characters™
Bild: © Moomin Characters™

Nästan 100 barn kommer att övernatta på Nya barnsjukhuset per natt, och av dem måste en del tillbringa längre tider på sjukhuset. I fjärde våningen finns olika lekutrymmen och ett musikrum som är riktade speciellt till barn som stannar längre på sjukhuset. Aktivitetsrummen som heter Snusmumriken, Too-ticki och Tofslan och Vifslan är tänkta att pigga upp barnens dag.

Bild: © Moomin Characters™
Bild: © Moomin Characters™

Cancer- och transplantationspatienter får vård på avdelningen Miraklet

Sjukhusbyggnaden är planerad så att man våning för våning rör sig från havets botten via stranden och skogen upp mot rymden. Bäddavdelningarnas teman är stjärnor, rymd och berg. Vid avdelningen med temat magi vårdas cancer- och transplantationspatienter.

Sjukhusets våningar har försetts med egna muminberättelser, vars tema går igen i våningarnas färger, informationsskyltar, grafiken på väggarna och citat skrivna på tre olika språk. Våningarnas namn från källaren upp till den högsta, 8:e våningen, är Havet, Stranden, Djungeln, Skogen, Dalen, Miraklet, Berget, Rymden och Stjärnan.

Nya barnsjukhuset pryds av 800 fönster. Den rundade fasaden pryds av en mängd färgade glasskivor som skapar vackra reflektioner inne i sjukhusbyggnaden och kommunicerar att det är frågan om ett barnsjukhus på långt håll. Den finska hisstillverkaren KONE har gjort sjukhusets specialhissar med nya glasväggar och mumingrafik.

Bild: © Moomin Characters™

Fortsättning på Tove Janssons sjukhusmålningar från 1950-talet

Det är inte första gången Toves illustrationer pryder en sjukhusvägg – Tove målade muminfigurer redan på barnpolikliniken på Auroras sjukhus under 1950-talet, och uppskattningsvis en miljon barn och följeslagare fick beundra muminfigurerna på Aurora. Kopplingen mellan muminfigurerna och barnsjukhus fortsätter nu på ett fint sätt.

När man går längs med Nya Barnsjukhusets korridorer är det lätt att föreställa sig att de unga patienter som kommer till sjukhuset när det öppnar på hösten kommer att gilla att sjunka in i Mumintrollens äventyr.

Bilder: © Moomin Characters™

 

Läs mer:

Nya barnsjukhuset i Helsingfors med mumintema – se de första bilderna här

Mumin väggmålningar i Auroras Barnsjukhus