Mumininspierad skrivtävling stärker empatin hos barn och unga

Skrivtävlingen Snälla hjältar stärker barns och ungas intresse för berättelser och utmanar dem att se saker ur andras perspektiv. Tävlingen är en del av Moomin Characters satsning där man med hjälp av Muminböckernas kraft vill stöda och inspirera barn och unga till att läsa och skriva.

Tävlingen görs i anslutning till Barn- och ungdomsstiftelsens kampanj Read Hour i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner (SFV), Förlaget och Svenska modersmålslärarföreningen. Målet med Read Hour, som kulminerar på internationella läskunnighetsdagen den 8 september kl. 14–15, är att stärka intresset för läsning bland barn och unga.

– Kommunikativa färdigheter och förståelse för andra går hand i hand. Genom kännedom om och förståelse för andra människor kan vi mötas och försöka lösa det som idag hotar en hållbar ekologisk, social och kulturell framtid säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.

Tre bidrag per årskurs premieras i tävlingen. Förutom ett bok- och produktpaket får vinnarna delta i en kulturdag i Helsingfors i oktober.

Skribentens rit- eller skrivförmåga bedöms inte, utan fokus ligger på hur tävlingens värderingar kommer till uttryck i bidraget. I juryn för uppsatsbidragen sitter förutom representanter för SFV och Svenska modersmålslärarföreningen, även författaren Maria Turtschaninoff. Teckningarna eller målningarna bedöms av en bildkonstlärare och barnboksillustratören Jenny Lucander.

Rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar arrangeras för första gången och gäller årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen. Tävlingen riktar sig till de finlandssvenska skolorna. Förutom att tävlingen ska stärka elevers läs- och skrivfärdigheter, vill arrangörerna att barn och unga får förståelse för diversitet, altruism och gemensamt ansvar.

Empati är ledordet för tävlingen Snälla hjältar, som pågår fram till mitten av september.

Mer information om tävlingen och hur man deltar hittas på SFV:s webbsida.