Muminhuset är alltid öppet för dem som behöver skydd – så här skriver Tove Jansson om tolerans i Mumin-berättelserna

I Tove Janssons Mumin-berättelser får alla vara en del av familjen oberoende av vilken sorts kryp eller karaktär det är frågan om – alla är välkomna i Muminhuset. Även om Mumin-böckerna skrevs för många decennier sedan, är budskapet om tolerans fortfarande aktuellt och viktigt.

Både Tove Janssons liv och de Mumin-berättelser hon skapade baserar sig på tidlösa värderingar, kanske framför allt tolerans och kärlek till både andra och naturen. För Tove Jansson var det självklart att respektera, godkänna och uppskatta livets otroliga mångfald, och det ville hon också föra fram då hon tecknade och skrev berättelserna om Mumintrollen och deras värld.

Värderingarna i Mumin-berättelserna bottnar i Tove Janssons värld

Tove Jansson (1914-2001) föddes bara några år efter att Finland införde kvinnlig rösträtt som det tredje landet i världen, och det första i Europa. Hennes Mumin-böcker och serier visar att alla förtjänar att bli hörda och uppskattade.

Tove föddes i en konstnärsfamilj och tog på sitt eget sätt ställning till samhälleliga orättvisor, vilket inte var helt självklart den tiden. Bland annat levde hon tillsammans med sin livspartner konstgrafikern Tuulikki ”Tooti” Pietilä från år 1955 till sin död, trots att homosexualitet var förbjuden i Finland fram till år 1971.

Också vuxna kan hitta viktiga värderingar i barnböckerna

Få barn, eller ens vuxna, kommer att tänka på att Mumin-berättelsernas roliga figurer Tofslan och Vifslan symboliserar homosexualitet. Eller att figuren Too-ticki, som första gången förekommer i boken Trollvinter från år 1957 var inspirerad av Toves partner Tuulikki Pietilä.

Redan innan Pietilä hade Jansson haft en relation med Vivica Bandler, som hon skrev om i boken Trollkarlens hatt från år 1948. Figurerna Tofslan och Vifslan som introduceras i boken inspirerades av Toves och Vivicas kärlek. Många har tolkat det hemliga språk som Tofslan och Vifslan pratar i boken som en illustration av hur Jansson och Bandler måste hålla sin relation hemlig på grund av att homosexuella förhållanden var olagliga.

De djupare budskap som är invävda i många av Tove Janssons berättelser kanske inte öppnar sig omedelbart för barn, och kan kräva flera läsningar också av vuxna. Kanske du också läser Mumin-böckerna med nya ögon nästa gång?

Mumin-berättelsernas budskap om tolerans resonerar än i dag

Muminfamiljens Muminmamma ser alltid till att Muminhuset var en trygg och kärleksfull plats både för familjen och gäster. Om man översätter budskapet från Mumindalen till vår värld, kan man säga att vi alla har rätt att leva i frid sådana som vi är, oberoende av utseende, ställning, värderingar, kön, religion eller till exempel sexuell läggning – utan att tvinga våra åsikter på andra.

Pärmbilden: Från serie #1 Mumintrollet (1954-1955) Tove Jansson ©Moomin Characters™