Moomin Characters stöder läsande och skrivande: Här är Vanessaprisets vinnare 2020

“Det viktigaste med Vanessapriset är att det går till alla som jobbar för barnlitteraturen i Svenskfinland, inte bara författare och illustratörer som de flesta litteraturpris. Det är så många aktörer som jobbar för att barn och unga skall kunna ha ett levande förhållande till litteraturen. Priset är en viktig kugge i vårt arbete att stöda läsande och skrivande”, säger Roleff Kråkström, vd på Moomin Characters.

vanessapriset

Lena Sågfors, bibliotekspedagog i Kronoby, tilldelas priset för sina inspirerande och mångsidiga insatser för barns och ungdomars läsning. Genom lässtunder, bokprat och andra läsfrämjande projekt samarbetar hon aktivt också med skolor och daghem. Hon är en förebild och inspiratör, som uppmuntrar barn och unga att hitta sin egen bok och läsupplevelse.

Mikaela Wickström, specialbibliotekarie i Helsingfors, tilldelas priset för den kreativitet och entusiasm hon satsar på barns läsning i form av högläsningsstunder och många slags bilderboksevenemang. Hon inspirerar barnen att fördjupa sig i både text och bild, och upptäcka en värld att göra till sin egen. Med hennes hjälp hittar många barn och böcker varandra.

Vanessapriset

Vanessapriset på 10 000 euro delas ut vartannat år för förtjänstfulla insatser för att främja barn- och ungdomslitteratur samt läsförståelse bland barn och ungdomar på svenska i Finland. Prissumman delades detta år jämnt mellan de två pristagarna. Vinnarna offentliggjordes i år på Bokstrom.fi den 4.12 kl 13.00. Tidigare pristagare är Linda Bondestam (2016) och Annika Sandelin (2018).

Välkommen att möta Vanessaprisets vinnare 2020 i ett livesänt intervjusamtal torsdagen den 10.12.2020 kl 13.15-14.00 på Förlagets facebooksida. Programmet riktar sig speciellt till skolklasser och lärare och fokuserar på hur vi kan främja barns och ungas läsning genom boktips så att barn och böcker kan hitta varandra. Moderator är Johanna Stenback.