Kompiskunskap med Mumin – gratis pedagogiskt material lär barn hantera känslor

Hur gör man för att lära känna en ny person och kommer jag att vara lika nervös som Mumintrollet? Vad gör jag om jag börjar gräla med en kompis? Det här är frågor som många barn ställer sig. Kompisfärdigheter utvecklas bara genom övning, upprepning och erfarenhet. Det pedagogiska materialet Kompiskunskap med Mumin som tagits fram av Röda Korset inspirerar barn att lära sig mer om sina känslor.

Röda Korset har fått mycket feedback från lärare som har noterat att barn har ett stort behov av att diskutera kompisfärdigheter redan i tidig ålder. Kompiskunskap med Mumin tillgodoser detta tydliga behov.

Skolan och dagis är utmärkta platser för att stödja barnens utveckling av kompiskunskap. I webb-materialet Kompiskunskap med Mumin inspirerar muminfigurerna barnen att utforska kompisfärdigheter genom lekar, animationsfilmer, och närvaroövningar.

Materialet baserar sig på programmet Kompiskunskap som är avsett för unga och unga vuxna, och har framställts av Röda Korset tillsammans med MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Barn behöver emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter i olika vardagssituationer och möten. Senare i livet blir det minst lika viktigt i och med studier och arbete. Vi har inte automatiskt dessa färdigheter, utan de måste tränas. Det är därför viktigt att barn redan i tidig ålder får öva kompiskunskap, så att de lär sig att agera på ett konstruktivt sätt i relation till sig själv och sin omgivning. I bästa fall kan man också förebygga olika utmaningar i beteendet genom kompisfärdigheter.

Det är skönt att slappna av i Snusmumrikens tält

Mindfulnessövningarna i materialet består bland annat av att lära sig att slappna av som Snusmumriken i sitt tält, att använda sina sinnen i Muminhusets kök och att koncentrera sig som Muminpappan – han måste ju rensa huvudet från andra tankar innan han börjar skriva sina memoarer.

I videon nedan från materialet Kompiskunskap med Mumin lär man sig att det finns olika sätt att vara ensam på. Snusmumriken älskar att vara utomhus och att fiska. Han trivs mycket bra ensam, ibland under långa perioder. Men alla vill inte vara ensamma.

En annan video handlar om vad som kännetecknar en god vän. Det finns många olika typer av vänner och man kan göra olika saker med olika vänner. Ibland kan vänner bråka, men det är okej, så länge man reder ut bråket. Det är bra att veta hur man ber om och ger förlåtelse, även om det ibland kan kännas svårt.

Använd Kompiskunskap med Mumin hemma 

Materialet Kompiskunskap med Mumin riktar sig främst till förskolebarn och lågstadie-elever och deras lärare, men föräldrar kan också använda det hemma med sina barn. Många av övningarna kan säkert vara användbara även för föräldrarna – till exempel är självmedkänsla och medkänsla eller självmedvetenhet ämnen som många föräldrar förmodligen inte har haft möjlighet att tänka så mycket på under sin egen skolgång.

Det kostnadsfria materialet finns på finska, svenska och engelska. Den har väckt stort intresse på andra håll – en organisation som redan har tagit sig an materialet är det japanska nationella Röda korset, som för närvarande översätter den till japanska.

Vad finns i Muminmammans handväska?

Montessorilekskolan i Kvarnbäcken i Helsingfors har under flera månader använt sig av materialet Kompiskunskap med Mumin. Det har redan gett resultat i form av konkreta handlingar som fler kramar och ursäkter.

.

Foto: Jenna Lehtonen / Röda Korset

En svart handväska går från hand till hand när dagiseleverna sitter i en ring på golvet. Jenna Tomperi, 36 år, lärare i småbarnspedagogik vid Montessorilekskolan i Kvarnbäcken, sätter på musik och ber barnen att blunda. Vissa gör som de blir tillsagda, andra kan inte låta bli att kika. Små fingrar famlar längs handväskans botten och känner på innehållet.

Vad kan finnas i Muminmammas väska den här gången? Snart kommer föremålet som är gömt i handväskan att avslöjas.

– Vem vill berätta hur föremålet kändes? undrar Tomperi.

Svaren är allt från blå fjäril till fjäder, fågel och blomma.

Handväskan och dess innehåll är en viktig del av närvaroövningen.

Foto: Jenna Lehtonen / /Röda Korset

Muminmammans handväska hjälper att vara närvarande i stunden

Skatterna i handväskan hjälper barnen att vara närvarande i stunden med hjälp av sitt känselsinne.
Att döma av de glada ropen är övningen populär.

Tomperi stoppar in handen i väskan och tar fram något litet och lätt.

– En fjäder, ropar barnen unisont.
Barnen i gruppen Bengaltigrarna blåser på fjädern, som singlar ner mot golvet som en signal om att det är dags för nästa uppgift.

Kompiskunskap är användbart hela livet

Det är särskilt bra att öva på sociala färdigheter på hösten, när nya barn börjar på dagis och vissa flyttar till förskolegrupper. Via spel, animerade videor och en mängd olika mindfulness- och samtalsövningar kan barnen lära sig färdigheter och vanor som är nyttiga hela livet.

I sin enklaste form kan det vara så enkelt som att fråga en vän: Får jag ta den här leksaken, eller leker du fortfarande med den?

Foto: Jenna Lehtonen/Röda Korset

Kompiskunskap blir starkare med övning

Tomperi brukar använda Mumin-övningarna en gång i veckan i ungefär en halvtimme.

Hon påpekar hur viktiga känslomässiga och kommunikativa färdigheter är både i barndomen och i vuxen ålder. Ju mer man övar dem, desto starkare blir de. Genom att öva på vänskapsfärdigheter från tidig ålder lär sig barnen att agera på ett sätt som är konstruktivt både för dem själva och för deras omgivning.

Även om aktiviteterna i materialet Kompiskunskap med Mumin bara har varit en del av barnens veckoprogram i några månader, säger Tomperi att effekten redan syns i praktiken.

– Vi ser mer spontant hjälpande. Det är också klart lättare för många att be om ursäkt.

Nya insikter kulminerar i en vänskapsfest

Det verkar också vara lätt att kramas. Det visar sig när Tomperi tar initiativ till en lek där barnen imiterar en krabba och går över golvet med ansiktet mot taket.

Så snart muminmusiken slutar kastar sig barnen runt varandras halsar. Ingen lämnas ensam. Iyas, klädd i en mumin-tröja, ser himlastormande glad ut när han får en kram av sina vänner.

Iyas och hans vänner är ivriga över kraften i en gruppkram. Foto: Jenna Lehtonen

– Utmana dig själv i nästa del. Spring inte till din bästa vän, hitta en vän som du inte är van att krama, säger Tomperi.

Snart finns det grupper om tre och par som fnissar på golvet och håller varandra i en fast kram. Det är en syn man gärna skulle vilja se även i det vuxna arbetslivet.

Kompishandlingar ökar antalet pärlor i glasburken

Att vara närvarande, få vänner, självkänsla, medkänsla och att kunna vara ensam är alla färdigheter som behöver övas, oavsett ålder. Att leka tillsammans stärker gruppens laganda.

– Vi har ritat på kompisens rygg, applicerat osynlig magisk kräm och åkt gruppens gemensamma kramtåg”, säger Tomperi.

Montessori-förskolan i Kvarnbäcken uppmuntrar till vänskap och goda gärningar.

En extra pärla dyker upp i en glasburk på dagiset varje gång någon rapporterar en god kompisgärning. När burken är full har man samlat på sig så många gärningar att gruppen Bengaltigrarna får ordna en vänskapsfest.

– – –
Text och foton från Montessori-dagiset i Kvarnbäcken: copyright Jenna Lehtonen/Röda Korset. Läs en längre version av reportaget i Röda Korsets tidning Hjälpens värld 1/2023.