Hur Toves stil att rita och Mumin utvecklades under åren

Tove Jansson brukade ändra på vissa illustrationer och texter för olika upplagor och språkversioner av sina Mumin böcker. Då man läser de olika versionerna av böckerna kommer det tydligt fram hur Mumin figurerna ändrats och utvecklats under årens lopp.

I de första Mumin böckerna har Mumin familjen till exempel smalare nos än i de senare böckerna. Som ett exempel en bild tagen från Kometen kommer under åren 1946, 1951 och 1986.

1946
1946

1951
1951

1968
1968