23.01.2017
Många känner till Mumintrollen men kanske inte att Tove Jansson också illustrerade Alice i Underlandet, tecknade serier, målade i olja och gjorde politiska satirteckningar. I vårens utställning ges goda möjligheter att upptäcka och utforska de olika sidorna av Tove Janssons bildskapande. Den yngre publiken kommer att ha många aktiviteter att välja på – sagostunder, workshops, lovaktiviteter, matte med Mumin och korsord. Välkommen att stiga in i Tove Janssons bildvärld!

Lördagen den 11 februari öppnar Göteborgs konstmuseum en stor separatutställning med finlandssvenska Tove Jansson – en av Nordens mest folkkära konstnärer. Utställningen presenterar Janssons mångfacetterade karriär som bildkonstnär, illustratör, karikatyrtecknare, serietecknare och skapare av de världsberömda Muminfigurerna. Under utställningen erbjuds ett generöst program med skapande aktiviteter för barn och unga.

Lusten att skapa och leva Mellan etage Göteborgs konstmuseum_Hossein Sehatlou

Lusten att skapa och leva Övre Etage Människor Göteborgs konstmuseum_Hossein Sehatlou

Lusten att skapa och leva Övre Etage Göteborgs konstmuseum_Hossein Sehatlou

Lustfyllt och livslångt lärande

Göteborgs konstmuseums pedagogiska arbete syftar till att främja ett lustfyllt och livslångt lärande där varje individ ska känna sig inkluderad och ges möjlighet att dela med sig av sina kunskaper.

Det är viktigt att alla får ta plats på vårt museum. Därför har vi många aktiviteter för barn och unga där vi både ger och tar emot nya perspektiv på konsten. Det gäller i högsta grad under Tove Jansson – Lusten att skapa och leva där den unga publiken får extra mycket utrymme, säger Philippa Nanfeldt, intendent för pedagogik.

Tove Jansson – mer aktuell än någonsin

Den nuvarande situationen i Europa och världen med ökande migration och främlingsfientlighet gör Tove Janssons konst och berättelser mer aktuella än någonsin. Mångfald och tolerans löper genom hela hennes produktion och är teman som lyfts i det pedagogiska programmet. Familjen är i centrum, både konstnärens egen och den tecknade Muminsläkten, och dörren står alltid öppen för dem som söker skydd eller riktning i livet. Mumingemenskapen utökas kontinuerligt och de nya karaktärernas egenheter inkluderas med respekt och självklarhet.

Unga värdar tolkar till sina modersmål för större delaktighet

Göteborgs konstmuseum fortsätter arbetet med att anlita unga, tvåspråkiga personer som överbrygger språkbarriärer genom att kunna tolka till arabiska, somaliska, tigrinja och finska. I samband med workshops blir de en länk till den unga besöksgruppen. De kommer också att vara tillgängliga för alla besökare i utställningen i rollen som utställningsvärdar.

Skapande med inspiration av Tove Jansson

Under utställningen välkomnar Göteborgs konstmuseum publiken till den nyutrustade Studion, museets skapande verkstad. Här ges barn och ungdomar möjlighet att prova på flera av Tove Janssons tekniker; skrapkartong, flytande tusch, serie- och satirteckning. Studion kommer att vara öppen dagligen, med extra tyngdpunkt på helger och lov. De lite äldre skaparsugna är välkomna att utforska materialens möjligheter under konstnärlig vägledning på onsdagskvällar.

Elever får byta klassrummet mot utställningssal

Som vanligt erbjuder museet ett omfångsrikt program för förskola och skola med lektioner kopplade till läroplanen. Större utrymme än i fjol ges åt lektioner med eget skapande och lektionerna belyser flera av de erfarenheter och värden som Tove Jansson står för: resan som nödvändighet antingen det gäller flykt eller äventyr, att ha en inkluderande hållning till sin omvärld och att våga ta ställning för det man tror på och vara den man är.

Lekfull scenografi – från skärgård till skogslandskap

Utställningsscenografin tar fasta på Tove Janssons grafiska formspråk och fascinerande skildringar av både otämjd och stilla natur. Här kan besökarna bokstavligt talat stiga in i Tove Janssons bildvärld, koppla av i en läsgrotta tillsammans med en vän eller slå läger bland skogens belysta trädstammar. Väggmålningarna, som är tolkningar av scener från Tove Janssons omtyckta bilderböcker ”Vem ska trösta knyttet?” och ”Den farliga resan”, är utförda av de Göteborgsbaserade graffitikonstnärerna SCEB (Camilla Boström) och OLLIO (Jonathan Josefsson).

Lusten att skapa och leva Nedre Etage Människor Göteborgs konstmuseum_Hossein Sehatlou

Utställningen är producerad av Ateneums konstmuseum/Finlands Nationalgalleri med omfattande scenografi och pedagogiskt program skapat av Göteborgs konstmuseum.

Det pedagogiska programmet genomförs med generöst stöd från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Göteborgs Barnhus genom Barnboksbildens vänner har möjliggjort en upprustning av Studion i samband med utställningen.

Den nya utställningskatalogen om Tove Janssons arbete finns att köpa i Förlagets nätbutik och välsorterade bokbutiker.

Tove Jansson exhibition catalogue

Källa

Bilder: Göteborgs konstmuseum – Hossein Sehatlou

Vad tyckte du om artikeln?

Dela artikeln med dina vänner!