Gulfin alueella toimiva kansainvälinen päiväkotiketju luottaa suomalaiseen varhaiskasvatukseen – ja Muumeihin

Moomin Language Schoolia tuottava Playvation Oy on aloittanut yhteistyön kansainvälisen päiväkotiketjun kanssa Gulfin alueella. Päiväkotiketju Kipinä Kids on ottanut Moomin Language Schoolin käyttöön opettaakseen englantia lapsille päiväkodeissaan.

Moomin Language School on sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö, jonka avulla englanninkieltä opitaan pelaamalla digitaalista peliä itsenäisesti ja ryhmässä erilaisissa leikkituokioissa. Muumien avulla lapsi oppii hyödyntämään tablettia erityisesti oppimiseen. Kielitaidon lisäksi harjoitukset kehittävät lapsen luovuutta, muistia, matemaattista ajattelua ja sosiaalisia taitoja.

Kipinä Kids -päiväkotiketju toimii useassa maassa Gulfin alueella

Kipinä Kids on Quest Education Licensing Ltd:n tarjoama, nopeasti kasvava franchiseketju, jonka toimipisteitä on jo useassa maassa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueella. Ketju laajentuu tänä vuonna myös Kaakkois-Aasiaan. Ketjun opetussuunnitelma pohjautuu suomalaiseen varhaiskasvatukseen – tästä johtuu myös suomen käyttö ketjun nimessä – ja siihen on sisällytetty laajemmin myös lasku- ja lukutaitoja, sillä näiden taitojen opettelua vaaditaan päiväkotilapsilta Suomen ulkopuolella.

Kipinä Kids on onnistuneesti pilotoinut Moomin Language Schoolia päiväkodeissaan keväällä 2018. Palvelua on käytetty sekä opettamaan englantia vieraana kielenä että vahvistamaan englantia äidinkielenään puhuvien lasten taitoja. Leikkituokioissa syvennetään digitaalisesti opittuja asioita ja rohkaistaan käyttämään uutta kieltä sosiaalisissa tilanteissa päiväkotikavereiden kanssa.

Kipinä Kidsin ja Moomin Language Schoolin yhteistyö tulee osuvaan aikaan; kielitaidon tärkeys kasvaa jatkuvasti, ja varhaisen kielenopimisen arvo nähdään yhä paremmin ympäri maailman. Kipinä Kids etsi tehokasta, turvallista ja mukaansatempaavaa palvelua lasten kielten opetukseen. Ketjun päättäjät vakuuttuivat Moomin Language Schoolista, koska se tarjoaa tutkimukseen perustuvan metodin ja korkealaatuisen sisällön kielen oppimisen tueksi. Kuten Kipinä Kidsin akateeminen johtaja Jeannine Laubner kertoo: “Monet lapsistamme puhuvat englantia äidinkielenään, mutta uskomme silti palvelusta olevan hyötyä myös heille, sillä se auttaa kasvattamaan heidän sanavarastoaan, laajentamaan käsiteltäviä teemoja, kehittämään toiminnanohjauksen taitoja ja edistää hienomotorisia taitoja teknologiaa hyödyntäen.”